Korisni linkovi

“Elektroprivredne kompanije u okruženju, TSO-i u okruženju, Evropska udruženja ...”

Nadležni organi u energetici
Regulatorna agencija za energetiku
Ministarstvo ekonomije Vlade Republike Crne Gore

 

TSO-i u okruzenju
EMS - Srbija
NOS - Bosna i Hercegovina
MEPSO - Мakedonija
OST - Albanija
KOSTT - Kosovo
HOPS - Hrvatska
ELES - Slovenija
TERNA - Italija
MAVIR - Madjarska
HTSO - Grcka
TRANSELECTRICA - Rumunija
Elektroenergetski subjekti u Crnoj Gori
COTEE - Crnogorski operator tržišta električne energije 
EPCG - Elektroprivreda Crne Gore AD Niksić  
Montenegro Bonus


Međunarodna Saradnja

CGES - FILM

YouTube thumbnail

CGES - Animacija

YouTube thumbnail