Novosti

Javna konsultacija u vezi sa pravilima za dodjelu prekograničnih kapaciteta na granici Italija-Crna Gora
jul 02, 2020 Novosti

Javna konsultacija u vezi sa pravilima za dodjelu prekograničnih kapaciteta na granici Italija-Crna Gora

  Terna i CGES su pokrenuli javnu konsultaciju na ažurirana pravila za dodjelu prekograničnih kapaciteta na granici Italija-Crna Gora na sajtu SEE CAO (http://seecao.com/news). Dokumenti stavljeni na konsultaciju su sledeći: §  Pravila za dugoročnu dodjelu ; §  Pravila za dnevnu dodjelu. Pozivamo zainteresovane strane da dostave svoje komentare do 31.…
Održana XI redovna Skupština akcionara
jun 30, 2020 Novosti

Održana XI redovna Skupština akcionara

 Skupština akcionara CGES-a  je na danas održanoj XI redovnoj sjednici usvojila odluku kojom se neto dobit CGES-a za 2019. godinu, koja iznosi  3,6 miliona EUR, dodaje neraspoređenoj, odnosno  akumuliranoj dobiti iz prethodnih godina. Akcionari su, takođe, podržali i Izvještaj o poslovanju CGES-a za 2019. godinu i finansijske iskaze sa izvještajem…
Elektroenergetski pokazatelji za maj 2020.
jun 22, 2020 Novosti

Elektroenergetski pokazatelji za maj 2020.

  Crnogorski elektroprenosni sistem AD (CGES) je privredno društvo sa sjedištem u Podgorici, koje u Crnoj Gori obavlja djelatnost od javnog interesa  - prenos električne energije. Elektroprenosni sistem CGES-a čini 1411 km dalekovoda i 25 trafostanica naponskih nivoa 400 kV, 220 kV i 110 kV, ukupne instalisane snage 3,866 MVA,…
CGES učestvovao u Startup akademiji
jun 09, 2020 Novosti

CGES učestvovao u Startup akademiji

Predsjednica Odbora direktora CGES-a, Vesna Bracanović, učestvovala je u žiriju Startup akademije koju je, za studente Elektrotehničkog i Prirodno-matematičkog fakulteta, organizovao Elektrotehnički fakultet.   Startup akademija završena je finalnim takmičenjem održanim 3. juna u prisustvu brojnih zvanica, mentora, članova žirija i studenata koji su imali priliku da čuju inovativne biznis…