Novosti

ENERGETIKA,PORED NJENE PRIMARNE ULOGE, U VREMENU PRED NAMA POSTAĆE  ZAMAJAC EKONOMSKOG RASTA I RAZVOJA
maj 30, 2023

ENERGETIKA,PORED NJENE PRIMARNE ULOGE, U VREMENU PRED NAMA POSTAĆE ZAMAJAC EKONOMSKOG RASTA I RAZVOJA

 

Univerzitet Crne Gore organizovao je danas javnu tribinu na temu "Elektroenergetika kao potencijalni generator crnogorskog ekonomskog rasta", u prostorijama Rektorata UCG.
Učesnici tribine bili su: Aleksandar Mijušković, predsjednik Odbora direktora CGES-a, Nikola Rovčanin, izvršni direktor Elektroprivrede Crne Gore, prof. dr Milivoje Radović, sa Ekonomskog fakulteta UCG, MSc Milan Vukasović, vođa tima u odjeljenju za upravljanjem sistemom austrijskog operatora prenosne mreže (Austrian Power Grid AG), i medijator prof.

dr Gojko Joksimović, ETF-Podgorica.

Koje su to osobenosti Crne Gore u elektroenergetskom smislu? Kakva je pozicija crnogorskog elektroenergetskog sektora u svjetlu aktuelnih evropskih energetskih paketa i opšte evropske regulative u ovoj oblasti? Kakvi su dosadašnji ekonomski ali i drugi efekti podmorskog kabla između Italije i Crne Gore i na koji način se oni mogu multiplicirati? Koliko intenzivna gradnja obnovljivih izvora energije može uticati na željeni tok događaja?To su bile teme ove, rekli bi smo, izuzetno konstruktivne javne tribine, koja je okupila stručnjake, odnosno paneliste iz energetskog sektora i akademskog miljea, koja je izazvala pažnju prisutnih i podstakla na aktivno učešće.

Predsjednik Odbora direktora CGES -a, Aleksandar Mijušković, govoreći o iskorišćenosti podmorskog kabla, koji je donio brojne benefite ne samo kompaniji, nego i državi, istakao je da je CGES imao rekordnu dobit od svog osnivanja : 17 miliona u pretplošloj i 20,3 miliona u prošloj godini. Izrazio je svoje zadovoljstvo činjenicom da će CGES na redovnoj Skupštini akcionara donijeti odluku o raspodjeli dividende od  8,2 miliona eura, na šta je veoma ponosan.Takođe, Mijušković je naglasio da je  zahvaljujući podmorskom kablu, Crna Gora postala most između Evrope i Balkana, i kao takva predstavlja energetsko čvorište.Brojne investicije se nastavljaju, među kojima ključnu ulogu ima završetak izgradnje 400 kV dalekovoda “Lastva-Čevo-Pljevlja”, koji je izuzetno kompleksan projekat. “Naš sistem je izuzetan i kao takav spreman je za nove  izvore električne energije. A, mi smo već spremni i predstavljamo dobar temelj za buduće investicije u energetskom sektoru, zaključio je Mijušković, podsjećajući javnost koji su se projekti našli na spisku zacrtanih investicija koje će CGES u budućem periodu realizovati.

Elektroenergetski sistem je, globalno, doživio tektonske promjene tokom prethodnih decenija. Te promjene su bile posljedica kako razvoja novih tehnologija, posebno u oblasti obnovljivih izvora energije, tako i novo uvedenih tržišnih principa poslovanja.

Izvršni direktor Elektroprivrede, Nikola Rovčanin, naglasio je da se ova el.energetska kompanija uspješno nosila sa energetskom krizom bez opterećenja za krajnje potrošače.Takođe je ukazao na potrebu, odnosno neophodnost Zakona o strateškom planiranju, koji bi se u potpunosti odvojio od Zakona o izgradnji objekata, a poručio je da se ne smije ugasiti TE "Pljevlja", kao jedini stabilni izvor enrgije. Strani eksperti imaju, pak, drugačije viđenje njene budućnosti.

“Za Crnu Goru termoelektrana, kao najgora opcija je da se drži u nekoj stend baj rezervi, koja može da se aktivira po potrebi, da bi se u kriznim situacijama zadovoljila potreba za električnom energijom”, navodi Milan Vukasović iz austrijskog operatora prenosne mreže.

“Pored turizma, energetika mora da bude stub razvoja Crne Gore, poručio je prof.drMilivoje Radović.

Sa tribine je poslata poruka  da je izvjesno da će energetika, pored njene primarne uloge , u vremenu pred nama postati i zamajac ekonomskog rasta i razvoja.

 

CGES - Animacija

YouTube thumbnail