Novosti

CGES DIJELI 16,24 MILIONA EURA DIVIDENDE

 

Skupština akcionara Crnogorskog elektroprenosnog sistema je, posljednjeg dana  ove godine, usvojila Odluku o raspodjeli 16,24 miliona eura dividende u bruto iznosu. To je dio neraspoređene dobiti naše kompanije  iz prethodnih godina, a koja je na kraju prošle godine iznosila 28,71 milion eura.Dividenda će biti isplaćena u novcu, a neto  vrijednost  dividende po jednoj akciji iznosiće 0,101 EUR.

Crnogorski elektroprenosni sistem će svoje akcionare blagovremeno obavijestiti o datumu i načinu isplate dividende preko sredstava javnog informisanja, kao i putem sajta Kompanije.

Skupština je u daljem toku sjednice, odobrila Crnogorskom elektroprenosnom sistemu otkup akcija nesaglasnih akcionara koji su glasali protiv donošenja odluke o zalaganju imovine CGES-a na VI vanrednoj Skupštini akcionara, koja je održana 31. oktobra 2018.godine, a koji su ispunili sve prethodne uslove za otkup akcija propisane članom 32a Zakona o privrednim društvima.

Podsjećamo, Crnogorski elektroprenosni sistem, na osnovu ostvarenih rezultata poslovanja za devet mjeseci 2018. godine, bilježi neto dobit od 4,2 miliona eura.