Novosti

ZNAČAJNO POBOLJŠANA PUTNA INFRASTRUKTURA
nov 03, 2019

ZNAČAJNO POBOLJŠANA PUTNA INFRASTRUKTURA

 

Izvršni direktor CGES-a, Dragan Kujović sa potpredsjednikom  opštine Nikšić, Draganom Perovićem i najbližim saradnicima, obišli su radove na trasi 400 kV dalekovoda „Lastva - Čevo – Pljevlja“ u Mjesnoj zajednici Trubjela, gdje se nasipaju lokalni putevi.

Kako trasa dalekovoda ide i dijelom nikšićke Opštine, predstavnici CGES-a su sa Perovićem razgovarali o projektima koji se realizuju u gradu pod Bedemom.

Kujović je tom prilikom  istakao da u CGES-u vode računa da uporedo sa radovima na postavljanju dalekovoda čuvaju i unapređuju puteve na seoskom području kuda prolazi trasa.

“Zahtijevamo od naših izvođača da se svi pristupni putevi koji su se devastirali prilikom izgradnje ovakvih dalekovoda moraju dovesti najmanje u stanje kakvo je bilo prije samih radova, a trudimo se da to bude i poboljšano. Putevi koji su se koristili za pristup stubnim mjestima, koji ranije nijesu postojali, biće na upotrebu lokalnom stanovništu za njihove lokalne potrebe”, poručio je Kujović.

On je pozvao mještane da se, ukoliko primijete neke nepravilnosti ili nedostatke, obrate zaposlenima u CGES-u.

Radovi na dalekovodu uglavnom su završeni kao i tehnička ispitivanja podmorskog kabla, pa Kujović očekuje da za oko mjesec počne i komercijalna upotreba.

U kvalitetnije snabdijevanje građana električnom energijom, na području opštine Nikšić, uloženo je više od osam miliona EUR, a znatno je poboljšana i infrastruktura, prije svega putevi.

Potpredsjednik  Perović je podsjetio na odličnu saradnju sa CGES-om, jer je značajno poboljšano snabdijevanje električnom energijom građana Nikšića o čemu svjedoči i podatak da je uloženo više od osam miliona EUR.

“Građani su dobili bolje, sigurnije i urednije snabdijevanje električnom energijom, a omogućilo se povezivanje i sa drugim potrošačima u Crnoj Gori. Taj projekat je koštao CGES i Crnu Goru oko osam miliona EUR. Još jedan projekat je važan, a to je rekonstrukcija dalekovoda „Nikšić – Bileća“, odnosno njegovo izmiještanje iz naseljenog područja Dragove luke”, kazao je Perović.

Video materijal sa događaja možete pogledati OVDJE