Novosti

Elektroenergetski pokazatelji za avgust 2020.
sep 28, 2020

Elektroenergetski pokazatelji za avgust 2020.

 

Tokom avgusta 2020. godine mreža Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) prenijela je ukupno 711, 347 GWh električne energije, što je za 23, 43% više u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Od toga je direktnim potrošačima (KAP, Toščelik i Željeznička infrastruktura) isporučeno 52,99 GWh, distributivnim potrošačima 208,797 GWh, dok je drugim elektroenergetskim sistemima isporučeno 449,565 GWh.

Kada je u pitanju proizvodnja električne energije u Crnoj Gori, u prenosni sistem je u avgustu ove godine iz proizvodnih objekata injektirano 234, 545 GWh električne energije, od čega je 25% proizvedeno u hidroelektranama, 9% je dobijeno iz vjetra, a ostatak je proizveden u termoelektrani.

Služba održavanja CGES-a je u avgustu, pored tekućeg održavanja, izvršila 3 revizije i 5 remonata opreme u trafostanicama, kao i 13 intervencija. Kada su u pitanju dalekovodi, u avgustu je obavljeno 5 pregleda i 6 hitnih intervencija. Obavljanje navedenih aktivnosti se realizuje sopstvenim resursima, zahvaljujući stručnom i kvalitetnom kadru, kao i savremenoj opremi koju posjeduje naša kompanija.

Crnogorski elektroprenosni sistem AD je privredno društvo sa sjedištem u Podgorici, koje u Crnoj Gori obavlja djelatnost od javnog interesa  - prenos električne energije. Elektroprenosni sistem CGES-a čini 1411 km dalekovoda i 25 trafostanica naponskih nivoa 400 kV, 220 kV i 110 kV, ukupne instalisane snage 3,866 MVA, dok se operativno upravljanje vrši iz organizacionog dijela Nacionalni dispečerski centar, korišćenjem najsavremenijh softverskih alata.

 

Image Gallery