Novosti

POČELA OBUKA KORISNIKA ZA ERP SISTEM
sep 29, 2020

POČELA OBUKA KORISNIKA ZA ERP SISTEM

Iako je CGES i do sada imao veći dio automatizovanih poslovnih procesa, kao moderna kompanija 21. vijeka, krenuo je sa uvođenjem ERP-a, koji će osigurati korišćenje integrisanog sistema aplikacija i njegovih djelova. ERP će našoj kompaniji osigurati upravljanje svim resursima i to na efikasan način, čija implementacija zahtijeva inovirane poslovne procese, obuku osoblja, kao i tehničku podršku. Shodno tome, CGES je ovih dana, uz poštovanje svih mjera  NKT-a, počeo sa obukom više od 100 budućih korisnika ovog sistema.

Podsjećanja radi, CGES i konzorcijum kompanija „Saga“ – Podgorica, „NPS“ – Beograd i „Čikom“ – Podgorica, potpisali su početkom septembra ugovor za  isporuku i implementaciju ERP (Enterprise Resource Planning) i DMS (Document Management System) sistema, vrijedan skoro 1,4 milion eura.

Osnovne prednosti koje će biti stečene implementacijom novog poslovnog sistema, mogu se pronaći u kompletnom i ažuriranom sistemu poslovanja po principu „dan za dan“, zatim kvalitetnim i pametnim analizama poslovanja, kao i uspostavljanju sistema za brzo, pregledno i kreativno izvještavanje. Ne smijemo zaboraviti i mogućnost  izrade konsolidovanih izvještaja i povećanje kvaliteta podataka (vjerovanje u istinitost), kao  osnove za pravilno odlučivanje.

Uvođenjem ERP i DMS sistema, CGES će zaokružiti digitaliazaciju svoga poslovanja.

 

 

Image Gallery