Novosti

CGES izdao prvu fiskalizovanu fakturu
jan 29, 2021

CGES izdao prvu fiskalizovanu fakturu

Crnogorski elektroprenosni sistem  izdao je prvu elektronski fiskalizovanu fakturu u skladu sa novim Zakonom o elektronskoj fiskalizaciji, čime je već uskladio poslovanje sa pomenutim zakonom.

Važno je istaći, da je na ovaj način CGES ušao u krug malobrojnih  kompanija koje su već od početka tekuće godine počeli sa primjenom navedenog zakona, što svakako predstavlja iskorak u transparentnosti poslovanja i fiskalne odgovornosti naše kompanije.

Novim Zakonom uvedena je i novina koja se odnosi na QR kod, čijim se skeniranjem telefonom mogu dobiti informacije koje se direktno prosljeđuju Poreskoj upravi prilikom procesa fiskalizacije računa.

Ovaj proces je realizovan zahvaljujući implementaciji novog ERP sistema, čime je CGES dodatno unaprijedio digitaliazaciju svoga poslovanja.