Aukcije kapaciteta

Aukcija za dodjelu prenosnih kapaciteta za novembar 2018

Mjesečna aukcija za dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta na granici Crna Gora - Srbija,

za novembar 2018. biće održana 11.10.2018.

Na aukciji će biti ponuđeni prenosni kapaciteti saglasno priloženoj tabeli:

Šifra alokacionog perioda je: 201811001 (01.-30. Novembar)

  

aukcija granica

rs-me

me-rs

Godisnji AAC

34

32

Mjesecni ATC

175

143

Dnevni ATC

66

0

Ukupni ATC

275

175

 

 

 

 

 

 

                      

 Cijena alociranog kapaciteta jednaka je cijeni u slučaju zagušenja iz ponude koju je dao Učesnik alokacione aukcije i ne može biti niža od 0.10 EUR/MWh.

Podnosenje ponuda moze se obaviti navedenog dana u periodu od 9:00 do 11:00 h.
Sav nedodijeljeni mjesecni kapacitet bice ponudjen na dnevnim aukcijama.

Vaše ponude putem web servisa Aukcije

 

Mjesečnu aukciju za dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta na granicama Crna Gora - Albanija i Crna Gora - Bosna i Hercegovina, za NOVEMBAR 2018.godine, organizovaće SEECAO.

Sve informacije za alokaciju kapaciteta (Aukcijska pravila, ATC...) na ovim granicama možete pronaći na veb stranici: www.seecao.com

  

Rezultati za novembar 2018