Aukcije kapaciteta

Aukcija za dodjelu prenosnih kapaciteta za februar 2018
jan 09, 2018 Aukcije kapaciteta

Aukcija za dodjelu prenosnih kapaciteta za februar 2018

Mjesečna aukcija za dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta na granici Crna Gora - Srbija,

za februar 2018. biće održana 15.01.2018.

Aukcija za dodjelu prenosnih kapaciteta za januar 2018
dec 10, 2017 Aukcije kapaciteta

Aukcija za dodjelu prenosnih kapaciteta za januar 2018

Mjesečna aukcija za dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta na granici Crna Gora - Srbija,

za januar 2018. biće održana 14.12.2017.

Aukcija za dodjelu prenosnih kapaciteta za decembar 2017
nov 10, 2017 Aukcije kapaciteta

Aukcija za dodjelu prenosnih kapaciteta za decembar 2017

Mjesečna aukcija za dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta na granici Crna Gora - Srbija,

za decembar 2017. biće održana 16.11.2017.

Aukcija za dodjelu prenosnih kapaciteta za 2018
nov 03, 2017 Aukcije kapaciteta

Aukcija za dodjelu prenosnih kapaciteta za 2018

Godišnja aukcija za dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta na granici Crna Gora - Srbija,

za 2018. biće održana 21.11.2017.

Na aukciji će biti ponuđeni prenosni kapaciteti saglasno priloženoj tabeli:

Šifra alokacionog perioda je: 201800001 (01. Januar -31. Decembar 2018)

  

aukcija granica

rs-me

me-rs

Godisnji ATC

50

50

 

 

 

 

Cijena alociranog kapaciteta jednaka je cijeni u slučaju zagušenja iz ponude koju je dao Učesnik alokacione aukcije i ne može biti niža od 0.10 EUR/MWh.

Podnosenje ponuda moze se obaviti navedenog dana u periodu od 9:00 do 11:00 h.
Sav nedodijeljeni godišnji kapacitet bice ponudjen na mjesečnim aukcijama.

 

Vaše ponude putem web servisa Aukcije

 

Godišnju aukciju za dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta na granicama Crna Gora - Albanija i Crna Gora - Bosna i Hercegovina, za 2018.godinu, organizovaće SEECAO.

Sve informacije za alokaciju kapaciteta (Aukcijska pravila, ATC...) na ovim granicama možete pronaći na veb stranici: www.seecao.com

 

Rezultati godišnje aukcije