Aukcije kapaciteta

Aukcija za dodjelu prenosnih kapaciteta za maj 2017
apr 07, 2017 Aukcije kapaciteta

Aukcija za dodjelu prenosnih kapaciteta za maj 2017

Mjesečna aukcija za dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta na granici Crna Gora - Srbija,

za maj 2017. biće održana 12.04.2017.

Aukcija za dodjelu prenosnih kapaciteta za april 2017
mar 08, 2017 Aukcije kapaciteta

Aukcija za dodjelu prenosnih kapaciteta za april 2017

Mjesečna aukcija za dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta na granici Crna Gora - Srbija,

za april 2017. biće održana 13.03.2017.

Aukcija za dodjelu prenosnih kapaciteta za mart 2017
feb 13, 2017 Aukcije kapaciteta

Aukcija za dodjelu prenosnih kapaciteta za mart 2017

Mjesečna aukcija za dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta na granici Crna Gora - Srbija,

za mart 2017. biće održana 16.02.2017.

Aukcija za dodjelu prenosnih kapaciteta za period od 01.02.2017-31.12.2017
jan 13, 2017 Aukcije kapaciteta

Aukcija za dodjelu prenosnih kapaciteta za period od 01.02.2017-31.12.2017

Aukcija za dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta na granici Crna Gora - Srbija,

za period od 01.02.2017. do 31.12.2017. biće održana 18.01.2017.

Na aukciji će biti ponuđeni prenosni kapaciteti saglasno priloženoj tabeli:

Šifra alokacionog perioda je: 201700002 (01. Februar -31. Decembar 2017)

  

aukcija granica

rs-me

me-rs

ATC

11

16

 

 

 

 

Cijena alociranog kapaciteta jednaka je cijeni u slučaju zagušenja iz ponude koju je dao Učesnik alokacione aukcije i ne može biti niža od 0.10 EUR/MWh.

Podnosenje ponuda moze se obaviti navedenog dana u periodu od 9:00 do 11:00 h.
Sav nedodijeljeni godišnji kapacitet bice ponudjen na mjesečnim aukcijama.

Vaše ponude putem web servisa Aukcije

 Rezultati aukcije za period 01. 02. - 31.12. 2017