Aukcije kapaciteta

Aukcija za dodjelu prenosnih kapaciteta za februar 2017
jan 09, 2017 Aukcije kapaciteta

Aukcija za dodjelu prenosnih kapaciteta za februar 2017

Mjesečna aukcija za dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta na granici Crna Gora - Srbija,

za februar 2017. biće održana 13.01.2017.

Aukcija za dodjelu prenosnih kapaciteta za januar 2017
dec 12, 2016 Aukcije kapaciteta

Aukcija za dodjelu prenosnih kapaciteta za januar 2017

Mjesečna aukcija za dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta na granici Crna Gora - Srbija,

za januar 2017. biće održana 15.12.2016.

Aukcija za dodjelu prenosnih kapaciteta za 2017
nov 16, 2016 Aukcije kapaciteta

Aukcija za dodjelu prenosnih kapaciteta za 2017

Godišnja aukcija za dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta na granici Crna Gora - Srbija,

za 2017. biće održana 25.11.2016.

Na aukciji će biti ponuđeni prenosni kapaciteti saglasno priloženoj tabeli:

Šifra alokacionog perioda je: 201700001 (01. Januar -31. Decembar 2017)

  

aukcija granica

rs-me

me-rs

Godisnji ATC

25

25

 

 

 

 

Cijena alociranog kapaciteta jednaka je cijeni u slučaju zagušenja iz ponude koju je dao Učesnik alokacione aukcije i ne može biti niža od 0.10 EUR/MWh.

Podnosenje ponuda moze se obaviti navedenog dana u periodu od 9:00 do 11:00 h.
Sav nedodijeljeni godišnji kapacitet bice ponudjen na mjesečnim aukcijama.

Vaše ponude putem web servisa Aukcije

 

Godišnju aukciju za dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta na granicama Crna Gora - Albanija i Crna Gora - Bosna i Hercegovina, za 2017.godinu, organizovaće SEECAO.

Sve informacije za alokaciju kapaciteta (Aukcijska pravila, ATC...) na ovim granicama možete pronaći na veb stranici: www.seecao.com

 

 Rezultati sa godišnje aukcije za 2017

Aukcija za dodjelu prenosnih kapaciteta za decembar 2016
nov 11, 2016 Aukcije kapaciteta

Aukcija za dodjelu prenosnih kapaciteta za decembar 2016

Mjesečna aukcija za dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta na granici Crna Gora - Srbija,

za decembar 2016. biće održana 15.11.2016.