Aukcije kapaciteta

Pravila za dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta
dec 03, 2015 Aukcije kapaciteta

Pravila za dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta

Aukcije za dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta na granicama Crna Gora - Albanija i Crna Gora - Bosna i Hercegovina,organizuje SEECAO (www.seecao.com)

Pravila za dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta na granicama Crna Gora - Bosna i Hercegovina i Crna Gora - Albanija 

Aukcije za dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta na granici Crna Gora - Srbija, organizuje CGES  za 50% ukupno raspoloživog kapaciteta.

Pravila za dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta na granici Crna Gora -Srbija

 

 

 

Aukcija za dodjelu prenosnih kapaciteta za 2016
nov 13, 2015 Aukcije kapaciteta

Aukcija za dodjelu prenosnih kapaciteta za 2016

Godišnja aukcija za dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta na granici Crna Gora - Srbija,

za 2016. biće održana 20.11.2015.

Na aukciji će biti ponuđeni prenosni kapaciteti saglasno priloženoj tabeli:

Šifra alokacionog perioda je: 201600001 (01. Januar -31. Decembar 2016)

  

aukcija granica

rs-me

me-rs

Godisnji ATC

25

25

 

 

 

 

Cijena alociranog kapaciteta jednaka je cijeni u slučaju zagušenja iz ponude koju je dao Učesnik alokacione aukcije i ne može biti niža od 0.10 EUR/MWh.

Podnosenje ponuda moze se obaviti navedenog dana u periodu od 9:00 do 11:00 h.
Sav nedodijeljeni godišnji kapacitet bice ponudjen na mjesečnim aukcijama.

Vaše ponude putem web servisa Aukcije

 

Godišnju aukciju za dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta na granicama Crna Gora - Albanija i Crna Gora - Bosna i Hercegovina, za 2016.godinu, organizovaće SEECAO.

Sve informacije za alokaciju kapaciteta (Aukcijska pravila, ATC...) na ovim granicama možete pronaći na veb stranici: www.seecao.com

 

 Rezultati sa godišnje aukcije 2016

Aukcija za dodjelu prenosnih kapaciteta za decembar 2015
nov 12, 2015 Aukcije kapaciteta

Aukcija za dodjelu prenosnih kapaciteta za decembar 2015

Mjesečna aukcija za dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta na granici Crna Gora - Srbija,

za decembar 2015. biće održana 16.11.2015.

Aukcija za dodjelu prenosnih kapaciteta za novembar 2015
okt 12, 2015 Aukcije kapaciteta

Aukcija za dodjelu prenosnih kapaciteta za novembar 2015

Mjesečna aukcija za dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta na granici Crna Gora - Srbija,

za novembar 2015. biće održana 15.10.2015.