DRAGAN LAKETIĆ NA ČELU ODBORA DIREKTORA

Skupština akcionara CGES-a na današnjem redovnom zasijedanju izabrala je novi saziv Odbora direktora ove elektroenergetske kompanije. Imenovani su članovi Odbora i to: Dragan Laketić,  VesnaBracanović, IgorNoveljić, Ibrahim Bećiragić, Luigi De Francisci , Marchiori Claudio i Lazar Janinović.


Na dnevnom redu šeste Skupštine akcionara našla su se najznačajnija pitanja iz rada Crnogorskog elektroprenosnog sistema. Pored izbora novih članova Odbora direktora, usvojen je i Izvještaj o poslovanju za 2014. godinu,  finansijski  iskazi uz izvještaj nezavisnog revizora , kao i izbor revizora CGES-a za 2015. godinu.

Istog dana u Podgorici održana je konstitutivna sjednica Odbora direktora  u novom mandatu. Funkcija predsjednika Odbora direktora pripala je g-dinu Draganu Laketiću. Potpredsjednik ovog tijela je Luigi De Francisci.

 

 

Poslednje iz kategorije