USVOJEN IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA DEVET MJESECI

 

 

Odbor direktora CGES-a na svom redovnom zasijedanju, koje je održano 26.oktobra ove godine , jednoglasno je usvojio Izvještaj o poslovanju za devet mjeseci, kao i izvještaj o finansijskom poslovanju za isti period.

 

Na dnevnom redu II sjednice Odbora direktora našle su se značajne teme iz rada i poslovanja ove elektroenergetske kompanije kao što su-Izvještaj o realizaciji Plana investicija,zatim pravila o funkcionisanju prenosnog sistema,metodologija za utvrđivanje naknade za priključenje na prenosni sistem električne energije i dr..

 

Poslednje iz kategorije