DRAGANU LAKETIĆU  URUČENA NAGRADA ASOCIJACIJE MENADŽERA ZA 2016.
apr 28, 2017

DRAGANU LAKETIĆU URUČENA NAGRADA ASOCIJACIJE MENADŽERA ZA 2016.

 

 

 

Nagrade Asocijacije menadžera Crne Gore najuspješnijim menadžerima i preduzetnicima u 2016. godini uručene su 27.aprila 2017. godine na svečanosti koja je organizovana u Hotelu „Hilton“.

 

Ceremoniji dodjele nagrada  je prisustvovalo 250 zvanica, medju kojima su bili najuspješniji menadžeri u Crnoj Gori, predstavnici države, diplomatskog kora, lokalne uprave, privrede, nauke, kulture,poslovnih organizacija, članovi i prijatelji Asocijacije menadžera, te veliki broj  predstavnika medija.

Izbor najuspješnijih menadžera i preduzetnika godine dobio je podršku Vlade Crne Gore, Privredne komore, Unije poslodavaca i Savjeta stranih investitora.

 

Predsjednik Asocijacije menadžera Crne Gore, Budimir Raičković  apostrofirao je značaj nagrade koja ističe rezultate koje su ostvarili laureati ali i drugi privrednici, vrijedni pažnje i respekta u izuzetno teškim uslovima poslovanja kako u zemlji tako i u regionu.

 

Dragan Laketić, predsjednik Odbora direktora CGES-a je čestitao  Asocijaciji na ideji za organizovanje ovakvog događaja koji , po njegovom  mišljenju, skreće pažnju javnosti i podiže svijest o ulozi i značaju menadžerskih vještina u jednom društvu.„ Koristim priliku da čestitam kolegama, dobitnicima nagrada i da im poželim još puno uspjeha u daljem radu i nagrada kao posljedica tog uspjeha. Želio bih da se zahvalim Asocijaciji menadžera Crne Gore, privrednim društvima koja su me predložila za nagradu, Rudniku uglja „Pljevlja“ i „Bi consulting“,kao  i stručnom žiriju na časti koja mi je ukazana izborom za menadžera godine u kategoriji kompanija u većinskom državnom vlasništvu. Iako nagrada ima lični karakter, lično je doživljavam kao nagradu za  rezultate koje je ostvario CGES, a za koje je, u najvećoj mjeri, zaslužan tim koji rukovodi Kompanijom. Ponosan sam i privilegovan što sam ovoliko dugo dio toga tima i što imam priliku da učestvujem u snažnom investicionom razvoju Crnogorskog elektroprenosnog sistema i da zajedno sa  našim strateškim partnerom Ternom učestvujem u realizaciji jednog od najvećih investicionih projekata u prenosnoj  mreži u Evropi, vrijednog preko milijardu eura, a to je projekat podmorske interkonekcije između Crne Gore i Italije.

Laketić je dao  kratak osvrt o kompaniji i postignutim rezultatima u prethodnom periodu.

CGES je akcionarsko društvo u većinskom vlasništvu države, koje se bavi djelatnošću prenosa električne energije, a koja je po Zakonu o energetici djelatnost od javnog interesa. CGES je punopravni član udruženja operatora prenosnih sistema Evrope ENTSO-E, i naš rad je usklađen sa standardima koji važe u prenosnoj mreži u Evropi. Od 2009.godine, kada smo od sektora u EPCG prerasli u pravno i vlasnički odvojeno društvo, investirali smo u prenosnu mrežu 115 miliona eura. Vrijednost stalne imovine nam je porasla sa 130 miliona eura na iznos od preko 200 miliona eura. Za to vrijeme ostvarili smo profit od preko 37 miliona eura.

Govoreći šta za njega lično znači izbor za najuspješnijeg menadžera u Crnoj Gori, Laketić je istakao-

„Priznanja predstavljaju pozitivan eho vašeg rada, prijaju i podstiču na dalju akciju. Daju neki novi smisao vašem djelovanju pogotovu u sredini koja je škrta na pohvalama i gdje se informacije o pozitivnim rezultatima često primaju sa podozrenjem. Ovaj izbor ima dodatnu težinu zbog činjenice da ga asocijacija menadžera organizuje prvi put i da smo mi imali čast da budemo prvi lauerati. Kao što sam već rekao, ovo je priznanje za rezultate koje je ostvario CGES, kao i priznanje za sve koji su dali doprinos tom rezultatu.

Nakon sprovedenog Javnog konkursa za "Izbor najuspješnijih menadžera i preduzetnika 2016. godine", na koji je Asocijaciji menadžera Crne Gore pristiglo 156 prijedloga, od čega je prihvaćena 91 kandidatura, Upravni odbor AMM-a je prihvatio prijedlog stručnog žirija i donio odluku  da dodijeli 12 godišnjih nagrada AMM-a u sljedećim kategorijama:preduzetnik godine; najboljoj instituciji za obrazovanje i edukaciju menadžera;menadžeru godine u javnim institucijama, ustanovama i lokalnim upravama; menadžeru godine u preduzećima koja su u većinskom vlasništvu države; nagradu za životno djelo;  projekt menadžeru godine; mladom menadžeru godine;
menadžeru godine u mikro preduzećima; menadžeru godine u malim preduzećima; menadžerki godine u srednjim preduzećima i menadžeru godine u velikim preduzećima i akcionarskim društvima .

 

 

 

 

Poslednje iz kategorije