Saopštenja

OBAVJEŠTENJE O PRODUŽENJU JAVNE RASPRAVE
avg 18, 2016 Saopštenja

OBAVJEŠTENJE O PRODUŽENJU JAVNE RASPRAVE

Crnogorski elektroprenosni sistem je dana 01.08.2016. godine dao na javnu raspravu Nacrt Metodologije za utvrđivanje naknada za priključenje na prenosni sistem električne energije i time uputio javni poziv svim zainteresovanim licima da daju svoj doprinos u razmatranju i donošenju kvalitetnog akta.

 

Ovim putem obavještavamo sva zainteresovana lica da se javna rasprava o gore navedenom aktu produžava do 05.09.2016. godine, te se mišljenja, primjedbe, komentari i sugestije mogu dostavljati elektronskim putem na e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., faxom na broj: 020 407 665 ili poštom na adresu Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 18 Podgorica do naznačenog datuma.

 

 

U TOKU JAVNA RASPRAVA
avg 12, 2016 Saopštenja

U TOKU JAVNA RASPRAVA

Crnogorski elektroprenosni sistem dana 01.08.2016. godine dao je na javnu raspravu

NACRT METODOLOGIJE ZA UTVRĐIVANJE NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE NA PRENOSNI SISTEM ELEKTRIČNE ENERGIJE

i uputio

JAVNI POZIV

Podsjećamo zainteresovana lica da učešćem u javnoj raspravi mogu dati svoj doprinos u razmatranju i donošenju kvalitetnog akta, dostavljanjem mišljenja, primjedbie, komentari i sugestiji elektronskim putem na e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., faxom na broj: 020 407 665 ili poštom na adresu Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 18 Podgorica, zaključno sa 16.08.2016. godine do 15 časova.

U okviru javne rasprave, 16.08.2016. godine sa početkom u 11 časova organizovaće se okrugli sto u sali za sastanke Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, na naprijed navedenoj adresi. Prijave za učešće na okruglom stolu se dostavljaju najkasnije do 14.08.2016. godine, do 12 časova, a učesnici su obavezni da u prijavi navedu kontakt telefon ili e-mail. U cilju efikasnog sprovođenja rasprave, učesnici okruglog stola treba da u pisanoj formi dostave mišljenja, primjedbe, predloge i sugestije najkasnije do 15.08.2016. godine. do 12 časova.

 

USPJEŠNO ZAVRŠENA ZAMJENA OPREME U TRAFOSTANICAMA U VRIJEDNOSTI  PREKO 1,2 MILIONA EUR
avg 03, 2016 Saopštenja

USPJEŠNO ZAVRŠENA ZAMJENA OPREME U TRAFOSTANICAMA U VRIJEDNOSTI PREKO 1,2 MILIONA EUR

Crnogorski elektroprenosni sistem je u ovoj godini ispunio najvažniji zadatak-pouzdano i sigurno napajanje električnom energijom svih korisnika priključenih na prenosnu mrežu.To znači,prije svega, da elektroprenosna mreža radi sa visokim stepenom pouzdanosti i raspoloživosti.

Takav rezultat je dobijen zahvaljujući kontinuiranom ulaganju i obnavljanju prenosne mreže, rekonstrukciji i zamjeni opreme. S tim u vezi, ovih dana završena je zamjena stare opreme u 400 i 220 kV postrojenjima TS „Pljevlja 2“ i „Ribarevine“.Radovi, čija ukupna vrijednost iznosi preko 1,2 miliona eur, obuhvatali su zamjenu prekidača 400 kV, 220 kV, zatim rastavljača 220 kV SSI i SSII,PSS,izlaznog rastavljača sa noževima za uzemljenje u trafo- polju T1,(400 MVA).

 Kada je u pitanju trafo polje T2 ,(400 MVA), zamijenjen je 400 kV prekidač , 220 kV, kao i rastavljači 220 kV SSI i SSII,PSS,i izlazni rastavljač sa noževima za uzemljenje.

U dalekovodnom  polju 400 kV „Ribarevine“, zamijenjen je prekidač 400 kV,a ugrađeni su i  novi odvodnici prenapona 400 kV.U spojnom polju 400 kV zamijenjen je prekidač 400 kV.

Što se tiče TS 400/110/35 kV „Ribarevine“ radovi su izvođeni u DV polju 400 kV „Pljevlja 2“, gdje je zamijenjen 400 kV prekidač . Ugrađeni su i novi odvodnici prenapona 400 kV.

U DV polju 400 kV „Kosovo“, zamijenjen je prekidač 400 kV,kao i ugrađeni novi odvodnici prenapona 400 kV.Vezano za dalekovodno polje 400 kV „Podgorica 2“- ugrađeni su novi odvodnici prenapona 400 kV,dok je u spojnom polju 400 kV zamijenjen  prekidač 400 kV.

Za sva gore navedena polja u  TS 400/220/110 kV „Pljevlja 2“ i TS 400/110/35 kV „Ribarevine“,  osim zamjene opreme, ugrađene su nove primarne veze, stezaljke i komandno-signalni kablovi od  nove VN opreme do relejnih kućica.

To nije sve.Zaposleni u Elektroprenosu su uspješno odgovorili na sve postavljene zadatke među kojima je i rekonstrukcija sopstvene potrošnje u TS 400/220/110kV „Pljevlja 2“ i priključenje sopstvene potrošnje na tercijer transformatora 220/110/6,3 kV ,125MVA. Takođe, završeni su i građevinski radovi  nestabilnog terena TS 110/35kV „Budva“.

 

 

 

 

 

JAVNA RASPRAVA
avg 01, 2016 Saopštenja

JAVNA RASPRAVA

Crnogorski elektroprenosni sistem dana 01.08.2016. godine daje na javnu raspravu

NACRT METODOLOGIJE ZA UTVRĐIVANJE NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE NA PRENOSNI SISTEM ELEKTRIČNE ENERGIJE

I upućuje

J A V N I  P O Z I V

svim zainteresovanim licima da učestvuju u javnoj raspravi i daju svoj doprinos u razmatranju i donošenju kvalitetnog akta.

Crnogorski elektroprenosni sitem AD, u skladu sa članom 112 stav 1 tačka 31 Zakona o energetici (Službeni list Crne Gore broj 5/2016), dužan je da utvrdi i dostavi Regulatornoj agenciji za energetiku na odobravanje Metodologiju za utvrđivanje naknada za priključenje na prenosni sistem električne energije. 

Mišljenja, primjedbe, komentari i sugestije se mogu dostavljati elektronskim putem na e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., faxom na broj: 020 407 665 ili poštom na adresu Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 18 Podgorica, zaključno sa 16.08.2016. godine do 15 časova.

U okviru javne rasprave, 16.08.2016. godine sa početkom u 11 časova organizovaće se okrugli sto u sali za sastanke Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, na naprijed navedenoj adresi. Prijave za učešće na okruglom stolu se dostavljaju najkasnije do 14.08.2016. godine, do 12 časova, a učesnici su obavezni da u prijavi navedu kontakt telefon ili e-mail. U cilju efikasnog sprovođenja rasprave, učesnici okruglog stola treba da u pisanoj formi dostave mišljenja, primjedbe, predloge i sugestije najkasnije do 15.08.2016. godine. do 12 časova.

 

U prilogu možete preuzeti: Nacrt Metodologije za utvrđivanje naknada za priključenje na prenosni sistem električne energije