Tenderi

Poziv za nadmetanje broj 1-2021
dec 24, 2020 Tenderi

Poziv za nadmetanje broj 1-2021

Nabavka električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za januar, februar i mart 2021.godine.

Poziv za nadmetanje broj 5
maj 19, 2020 Tenderi

Poziv za nadmetanje broj 5

Nabavka električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 01.01.2022-31.12.2022.godine.

Poziv za nadmetanje broj 4
feb 21, 2020 Tenderi

Poziv za nadmetanje broj 4

Nabavka električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 01.07.2020-31.12.2022.godine.