Tenderi

Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke 39/17
okt 31, 2017 Tenderi

Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke 39/17

Građevinski dio radova na adaptaciji 35kV postrojenja

 

Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke 40/17
okt 27, 2017 Tenderi

Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke 40/17

Rezervni djelovi za energetske transformatore

Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke 36/17
okt 17, 2017 Tenderi

Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke 36/17

 Nadogradnja postojeće platforme Alcatel - Lucent 1350 OMS za upravljanje i nadzor telekomunikacionog sistema CGES (Isporuka opreme, instalacija softvera, projektovanje, tehnička podrška i održavanje sistema)