Tenderi

  • Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
  • 81000 Podgorica, Crna Gora
  • +382 20 407-682
  • +382 20 407-604
  • office@cges.me
  • CGESofficial
  • Kontakt za odnose sa medijima
  • pr@cges.me

Multimedija

10 godina CGES-a
Haravija - januar 2019.
Potpisivanje Finansijskog ugovora između KfW-a, Crne Gore (Ministarstvo ekonomije) i CGES-a
TRANSBALKANSKI KORIDOR
TS 110/35KV NIKŠIĆ
CGES Logo
TRAFOSTANICA 400/110/35KV LASTVA