Tenderi

Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke 32/17
okt 02, 2017 Tenderi

Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke 32/17

Isporuka i zamjena faznih provodnika i dijela ovjesne i spojne opreme na DV 110 kV Budva-Podgorica 2

Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke 27/17
avg 18, 2017 Tenderi

Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke 27/17

Isporuka i ugradnja novog cijevnog stuba br. 2 za izgradnju veze Podgorica 1-Podgorica 4

Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke 26/17
avg 11, 2017 Tenderi

Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke 26/17

 Sredstva kolektivne zaštite na radu - elektroizolacione prostirke

 

  • Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
  • 81000 Podgorica, Crna Gora
  • +382 20 407-682
  • +382 20 407-604
  • office@cges.me
  • CGESofficial
  • Kontakt za odnose sa medijima
  • pr@cges.me

Multimedija

Potpisivanje Finansijskog ugovora između KfW-a, Crne Gore (Ministarstvo ekonomije) i CGES-a
TRANSBALKANSKI KORIDOR
TS 110/35KV NIKŠIĆ
CGES Logo
TRAFOSTANICA 400/110/35KV LASTVA
CRNA GORA SREDIŠTE ENERGETSKIH TOKOVA
TS 220/110/35KV MOJKOVAC