Tenderi

Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke 25/17
avg 11, 2017 Tenderi

Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke 25/17

  Konsultantske, telekomunikacione-informacione i edukacione usluge

 

Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke 23/17
jul 07, 2017 Tenderi
Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke 22/17
jul 05, 2017 Tenderi
Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke 21/17
jul 05, 2017 Tenderi

Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke 21/17

Isporuka i ugradnja opreme za neprekidno napajanje RTU-ova i lokalnih SCADA sistema u trafostanicama