Tenderi

Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke 22/17
jul 05, 2017 Tenderi
Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke 21/17
jul 05, 2017 Tenderi

Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke 21/17

Isporuka i ugradnja opreme za neprekidno napajanje RTU-ova i lokalnih SCADA sistema u trafostanicama

 

Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke 20/17
maj 15, 2017 Tenderi
Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke 19/17
maj 11, 2017 Tenderi

Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke 19/17

Nadogradnja postojeće platforme Alcatel-Lucent 1350 OMS za upravljanje i nadzor  telekomunikacionog sistema CGES (Isporuka opreme, instalacija softvera, projektovanje, tehnička podrška i održavanje sistema)