Tenderi

Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke 20/17
maj 15, 2017 Tenderi
Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke 19/17
maj 11, 2017 Tenderi

Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke 19/17

Nadogradnja postojeće platforme Alcatel-Lucent 1350 OMS za upravljanje i nadzor  telekomunikacionog sistema CGES (Isporuka opreme, instalacija softvera, projektovanje, tehnička podrška i održavanje sistema)

 

Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke 18/17
maj 09, 2017 Tenderi

Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke 18/17

Isporuka, konfiguracija i puštanje u rad opreme za povezivanje procesnih signala iz TE Pljevlja

 

Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke 16/17
apr 25, 2017 Tenderi

Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke 16/17

Ovjesna i spojna oprema za održavanje dalekovoda