Tenderi

Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke 13/17
mar 28, 2017 Tenderi

Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke 13/17

Godišnje licence za korporativni antivirus 

Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke 11/17
mar 28, 2017 Tenderi

Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke 11/17

 Konsultantske, telekomunikacione-informacione i edukacione usluge

Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke 06/17
mar 14, 2017 Tenderi

Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke 06/17

 Ovjesna i spojna oprema za zamjenu portala i sabirnica u TS Nikšić

 

Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke 04/17
mar 03, 2017 Tenderi

Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke 04/17

Nabavka usluga – čišćenje i održavanje higijene u objektima CGES-a