Tenderi

Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke 51/17
dec 19, 2017 Tenderi

Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke 51/17

Isporuka i ugradnja opreme za redudansu AMR sistema

POZIV ZA NADMETANJE
dec 11, 2017 Tenderi

POZIV ZA NADMETANJE

Nabavka električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period  01.01.2018.-31.12.2018. godine

Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke 48/17
dec 08, 2017 Tenderi

Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke 48/17

Isporuka i zamjena motornih pogona regulacionih sklopki

 

Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke 47/17
dec 06, 2017 Tenderi

Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke 47/17

 Sredstva kolektivne zaštite na radu - elektroizolacione prostirke