Tenderi

Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke 45/17
dec 04, 2017 Tenderi
Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke 44/17
nov 23, 2017 Tenderi

Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke 44/17

Projektovanje, isporuka opreme i izrada novog AC/DC razvoda u TS Nikšić

 

 

Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke 39/17
okt 31, 2017 Tenderi

Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke 39/17

Građevinski dio radova na adaptaciji 35kV postrojenja

 

Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke 40/17
okt 27, 2017 Tenderi

Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke 40/17

Rezervni djelovi za energetske transformatore