Novosti

Aukcija za dodjelu prenosnih kapaciteta za januar 2019
dec 11, 2018 Aukcije kapaciteta

Aukcija za dodjelu prenosnih kapaciteta za januar 2019

Mjesečna aukcija za dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta na granici Crna Gora - Srbija,

za januar 2019. biće održana 14.12.2018.

Poziv za nadmetanje
dec 11, 2018 Tenderi

Poziv za nadmetanje

  Nabavka električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period  01.01.2019.-30.06.2019. godine  
VII VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA CGES-a
dec 01, 2018 Novosti

VII VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA CGES-a

Na osnovu člana 40 Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG“ br. 6/2002., „Sl.list CG“ br.17/07, 80/08, 40/10 i 36/11) i člana 45, stav 1, tačka 2 Statuta Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, Odbor direktora  Društva,  s a z i v a     VII VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA CRNOGORSKOG ELEKTROPRENOSNOG SISTEMA AD…
Aukcija za dodjelu prenosnih kapaciteta za 2019
nov 19, 2018 Aukcije kapaciteta

Aukcija za dodjelu prenosnih kapaciteta za 2019

Godišnja aukcija za dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta na granici Crna Gora - Srbija,

za 2019. biće održana 23.11.2018.

Na aukciji će biti ponuđeni prenosni kapaciteti saglasno priloženoj tabeli:

Šifra alokacionog perioda je: 201900001 (01. Januar -31. Decembar 2019)

  

aukcija granica

rs-me

me-rs

Godisnji ATC

50

50

 

 

 

 

Cijena alociranog kapaciteta jednaka je cijeni u slučaju zagušenja iz ponude koju je dao Učesnik alokacione aukcije i ne može biti niža od 0.10 EUR/MWh.

Podnosenje ponuda moze se obaviti navedenog dana u periodu od 9:00 do 11:00 h.
Sav nedodijeljeni godišnji kapacitet bice ponudjen na mjesečnim aukcijama.

 

Vaše ponude putem web servisa Aukcije

 

Godišnju aukciju za dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta na granicama Crna Gora - Albanija i Crna Gora - Bosna i Hercegovina, za 2019.godinu, organizuje SEECAO.

Sve informacije za alokaciju kapaciteta (Aukcijska pravila, ATC...) na ovim granicama možete pronaći na veb stranici: www.seecao.com

 

Rezultati 2019