Novosti

CGES  i  KfW  potpisali  ugovor o kreditu vrijednom 20 miliona eura
nov 01, 2018 Novosti

CGES i KfW potpisali ugovor o kreditu vrijednom 20 miliona eura

  Ugovor o finansijskom aranžmanu potpisali su Dragan Kujović, izvršni direktor CGES-a i Jörg Meilicke, direktor za Crnu Goru  i region. Potpisivanje ovog ugovora predstavlja prvi korak na putu izgradnje elektroenergetske infrastrukture u sistemu prenosa električne energije na poluostrvu Luštica. Navedeni projekat obuhvata izgradnju nove trafostanice 110/35 kV u Radovićima,…
CGES KROZ PODRŠKU I DONACIJU NVO ZDRAVA DONA MONTENEGRINA, OMOGUĆIO SVOJIM ZAPOSLENIMA EDUKACIJU O ZNAČAJU PREVENCIJE KANCERA DOJKE
okt 23, 2018 Novosti

CGES KROZ PODRŠKU I DONACIJU NVO ZDRAVA DONA MONTENEGRINA, OMOGUĆIO SVOJIM ZAPOSLENIMA EDUKACIJU O ZNAČAJU PREVENCIJE KANCERA DOJKE

  - Crnogorski elektroprenosni sistem je donirao dvije hiljade eura nevladinoj organizaciji „Zdrava Dona Montenegrina“, koja svojim radom promoviše značaj prevencije i borbu protiv karcinoma dojke Crnogorski elektroprenosni sistem je u saradnji sa „Zdrava Dona Montenegrina“ organizovao za svoje koleginice predavanje dr Nade Cicmil na temu „ Prevencija karcinoma dojke,…
OBAVJEŠTENJE O IZMJENI/PROŠIRENJU DNEVNOG REDA VI VANREDNE SKUPŠTINA AKCIONARA CGES-a
okt 15, 2018 Novosti

OBAVJEŠTENJE O IZMJENI/PROŠIRENJU DNEVNOG REDA VI VANREDNE SKUPŠTINA AKCIONARA CGES-a

  Na osnovu člana 37, stav 2 Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG“ br. 6/2002., „Sl.list CG“ br.17/07, 80/08, 40/10 i 36/11) i člana 32, stav 5, Statuta Društva, Crnogorski elektroprenosni sistem AD,  o b j a v lj u j e       O B A V J E…
CGES JEDNA OD NAJBOLJIH KOMPANIJA IZ OBLASTI KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA U CRNOJ GORI
okt 15, 2018 Novosti

CGES JEDNA OD NAJBOLJIH KOMPANIJA IZ OBLASTI KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA U CRNOJ GORI

  Na Investitorskoj konferenciji,  koja je održana  12. oktobra u Hotelu „Hilton“ u Podgorici,  povodom obilježavanja 25 godina od osnivanja „Montenegroberze“ AD Podgorica, dodijeljene su nagrade za najbolje kompanije iz oblasti korporativnog upravljanja u Crnoj Gori. Među nagrađenima je i Crnogorski elektroprenosni sistem,  koji je osvojio treće mjesto. U ime…