Novosti

OBAVJEŠTENJE
avg 31, 2015 Novosti

OBAVJEŠTENJE

CRNOGORSKI  ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD Na osnovu člana 36 Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG“ br. 6/2002., „Sl.list CG“ br.17/07, 80/08, 40/10 i 36/11) i člana 45, stav 1, tačka 2 Statuta Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, Odbor direktora  Društva,  ponovo s a z i v a VI  REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA CRNOGORSKOG…
Aukcija za dodjelu prenosnih kapaciteta za septembar 2015
avg 11, 2015 Aukcije kapaciteta

Aukcija za dodjelu prenosnih kapaciteta za septembar 2015

Mjesečna aukcija za dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta na granici Crna Gora - Srbija,

za septembar 2015. biće održana 13.08.2015.

Poziv za javno nadmetanje br. 27/15
avg 10, 2015 Tenderi

Poziv za javno nadmetanje br. 27/15

Sredstva lične zaštite  
Poziv za javno nadmetanje br 26/15
avg 10, 2015 Tenderi

Poziv za javno nadmetanje br 26/15

Konsultantska usluga mapiranja poslovnih procesa