Novosti

IX REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA CGES-a
maj 27, 2018 Novosti

IX REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA CGES-a

Na osnovu člana 36 Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG“ br. 6/2002., „Sl.list CG“ br.17/07, 80/08, 40/10 i 36/11) i člana 45, stav 1, tačka 2 Statuta Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, Odbor direktora,  s a z i v a IX  REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA CRNOGORSKOG ELEKTROPRENOSNOG SISTEMA AD Skupština akcionara će…
CGES partner projekta „CrossBow“
maj 16, 2018 Novosti

CGES partner projekta „CrossBow“

Seminar pod nazivom “Tržišno orijentisani elektroenergetski sistemi sa distribuiranim generatorima i sistemima skladištenja električne energije”, održan je 14. maja na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici, kojeg je zvanično otvorila ministarka nauke dr Sanja Damjanović. Seminar se održao u okviru zajedničkog projekta  Crnogorskog elektroprenosnog sistema  i  ETF-a „CrossBow”. -Crna Gora je pridruženi…
Aukcija za dodjelu prenosnih kapaciteta za jun 2018
maj 10, 2018 Aukcije kapaciteta

Aukcija za dodjelu prenosnih kapaciteta za jun 2018

Mjesečna aukcija za dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta na granici Crna Gora - Srbija,

za jun 2018. biće održana 16.05.2018.

Transbalkanski elektroenergetski koridor (I) – Sekcija Crna Gora –  dio II – LOT 1
apr 19, 2018 Tenderi

Transbalkanski elektroenergetski koridor (I) – Sekcija Crna Gora – dio II – LOT 1

Nabavka roba i radova (Transbalkanski elektroenergetski koridor (I) – Sekcija Crna Gora –  dio II – LOT 1) (Obavještenje o pretkvalifikaciji za međunarodnog izvođača / ponuđača)