Novosti

CGES OBILJEŽIO DEVET GODINA USPJEŠNOG RADA
jul 24, 2018 Novosti

CGES OBILJEŽIO DEVET GODINA USPJEŠNOG RADA

Crnogorski elektroprenosni sistem je 2. jula, prigodnom svečanošću u Hotelu “Podgorica”, obilježio devet godina samostalnog rada, pune posvećenosti razvojnim ciljevima, maksimalne angažovanosti zaposlenih, vidljivih rezultata značajnih investicija i završenih projekata. Pozdravljajući prisutne goste, Vesna Bracanović, predsjednica Odbora direktora, je naglasila da je CGES i u 2017. godini nastavio sa pozitivnim…
ODRŽANA DEVETA SKUPŠTINA AKCIONARA CGES-a
jun 27, 2018 Novosti

ODRŽANA DEVETA SKUPŠTINA AKCIONARA CGES-a

-  Za predsjednicu Odbora direktora reizabrana Vesna Bracanović U  Podgorici je 26. juna  održana deveta  redovna Skupština akcionara Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD,  na kojoj su  akcionari  jednoglasno usvojili Izvještaj o poslovanju CGES-a za prošlu godinu, finansijske iskaze sa izvještajem nezavisnog revizora,kao i Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Društva.   Što…
PARAOLIMPIJSKOM  KOMITETU 10 HILJADA EURA
jun 06, 2018 Novosti

PARAOLIMPIJSKOM KOMITETU 10 HILJADA EURA

  Izvršni direktor Crnogorskog elektroprenosnog sistema Dragan Kujović i predsjednik Paraolimpijskog komiteta Crne Gore Igor Tomić, potpisali su 31.maja  Ugovor o sponzorstvu vrijedan 10 000,00 €. CGES i dalje ostaje posvećen konceptu društveno-odgovornog poslovanja u kojem se posebno ističe jedna značajna doza senzibiliteta kada su u pitanju osobe sa invaliditetom.…
IX REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA CGES-a
maj 27, 2018 Novosti

IX REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA CGES-a

Na osnovu člana 36 Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG“ br. 6/2002., „Sl.list CG“ br.17/07, 80/08, 40/10 i 36/11) i člana 45, stav 1, tačka 2 Statuta Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, Odbor direktora,  s a z i v a IX  REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA CRNOGORSKOG ELEKTROPRENOSNOG SISTEMA AD Skupština akcionara će…