Telekomunikacije

“Usluge iznajmljivanja optičkih vlakana...”

Crnogorski elektroprenosni sistem AD (CGES), je shodno Zakonu o elektronskim komunikacijama („Sl.list Crne Gore“ br.50/08) registrovan u Registru operatora Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, (Rješenje br.0205-3719/2 od 01.10.2010), za pružanje ulsuge iznajmljivanja optičkih vlakana.

CGES pruža veleprodajne usluge operatorskog pristupa, odnosno telekomunikacionim operatorima iznajmljuje optička vlakna i drugu infrastrukturu, kojima u slučaju interesovanja može početi da nudi i usluge prenosa signala putem NGSDH mreže. U slučaju iskazanog interesovanja usluge će početi nuditi i licima koja nijesu telekomunikacioni operatori.

Osnova telekomunikacione mreže je optička mreža realizovana OPGW kablom u tehnološkom izvođenju kao optički kablovi u zemljovodnim užadima vodova visokog napona (OPGW- Optical Fibre in Ground Wire) kao osnovnom prenosnom medijumu i NGSDH (Next Generation Synchronous Digital Hierarchy) sistemima prenosa baziranim na optičkoj transportnoj infrastrukturi. Ukupna duzina optickog kabla iznosi 656 km.

Red. Br. DIONICE Dužina (km)
1. Podgorica 2 - Trebinje 61
2. Podgorica 2 - Ribarevine 84
3. Pljevlja 2 - Ribarevine 55
4. Pljevlja 2 - Požega 14
5. Pljevlja 1 - Pljevlja 2 3
6. Piva - Pljevlja 2 49
7. Podgorica 1 - Perućica 34
8. TS Nikšić - EPCG Nikšić 3
9. Podgorica 2 – Cetinje 31
10. Cetinje – Budva 11
11. Budva - Tivat 17
12. Tivat - Herceg Novi 20
13. Podgorica 2 - Virpazar 30
14. NDC-Upravna zgrada 1
15. Podgorica 1 - Podgorica 2 6
16. Podgorica 2 - Podgorica 4 4
17. NDC - Podgorica 4 2
18. Podgorica 2 - Podgorica 5 11
19. Podgorica 2 - granica sa Albanijom 29
20. Perucica – Niksic 12
21. Andrijevica - Berane 19
22. Berane - Ribarevine 22
23. Ribarevine - Mojkovac 14
24. Virpazar – Bar 17
25. Podgorica 1 - Danilovgrad 18
26. Bar - Ulcinj 24
27. Podgorica 1 - Podgorica 3 4
28. Ribarevine - Kosovo (do granice) 53
29. Podgorica 1- Upravna zgrada CGES 4
30. Podgorica 3 – Podgorica 5 4


Optička mreža je usaglašena sa razvojem mreža prenosa u susjednim elektroprivredama. Kapacitet OPGW kabla u mreži je 48 optičkih vlakana. Primijenjeni OPGW kablovi imaju dva tipa vlakana, 24 vlakna su tipa ITU-T G.652D SMF, a drugih 24 vlakna su tipa ITU-T G.655C NZDSF. Jedino je u pravcu Andrijevica - Berane korišćen kabal sa 24 optička vlakna, ali mješovite strukture koja uključuje oba tipa korišćenih vlakana.

Korišćenjem optike CGES je povezan sa elektroprivredama Srbije, Bosne i Hercegovine i Albanije.

 

CGESoptika

 

Cjenovnik iznajmljivanja kilometar para vlakana za godinu dana

Cijena iznajmljivanja u zavisnosti od vremena zakupa i kilometraže (€/km/god/par)

Do 5 godina

Na 10 godina

Na 15 godina

Do 100 km

2000

1500

1000

100 do 300 km

1500

1125

750

Preko 300 km

1000

750

431