NDC

NACIONALNI DISPEČERSKI CENTAR

Nacionalni dispečerski centar (NDC) je organizacioni dio CGES-a, koji je zadužen za operativno upravljanje elektroprenosnim sistemom. Centar je u tu svrhu opremljen savremenom opremom za akviziciju podataka iz svih objekata prenosne mreže.  Upravljanje elementima sistema i regulacija snage i frekvencije počivaju na SCADA sistemu, u potpunosti razvijenom i implementiranom sopstvenim kapacitetima.

ndc mala

Nadzor i upravljanje sistemom vrši se permanentno (24/7) iz kontrolne sale NDC-a. Služba za operativno upravljanje, plan i razvoj EES-a, kao težište NDC-a, neposredno obezbjeđuje koordinisan i siguran rad sistema. Podršku u realizaciji permanentnog nadzora obezbjeđuju Služba za razvoj i eksploataciju sekundarnih i informacionih sistema i Služba telekomunikacija.