Dalekovodna mreža

Dalekovodi ( 400, 220 i 110 KV )

CGES AD raspolaže prenosnom mrežom koju čini preko 1300km dalekovoda (ukupna dužina dalekovoda na teritoriji Crne Gore a koji su vlasništvo i osnovno sredstvo CGES-a je 1239,58km), 24 trafostanice i razvodna postrojenja na naponskim nivoima 400kV, 220kV i 110kV.

Dalekovodnu mrežu cine
CGES obavlja djelatnost prenosa električne energije u Crnoj Gori preko prenosne mreže na 400 kV, 220 kV i 110 kV naponskom nivou, obavlja funkciju upravljanja elektroenergetskim sistemom, funkciju održavanja i razvoja prenosne mreže.

CGES obavlja djelatnost prenosa električne energije u Crnoj Gori preko prenosne mreže na 400 kV, 220 kV i 110 kV naponskom nivou, obavlja funkciju upravljanja elektroenergetskim sistemom, funkciju održavanja i razvoja prenosne mreže.

Ukupna snaga transformacije prenosne mreže Crne Gore je 3359MVA MVA (sa ukupno 46 transformatorskih jedinica).
Na prenosnu mrežu su priključene tri elektrane:

 • TE Pljevlja – 218.5 MW (257 MVA), priključena  na 220 kV mrežu u TS Pljevlja 2,
 • HE Piva – 3 x 114 MW (3 x 120 MVA), priključena na 220 kV mrežu, i
 • HE Perućica - 5 x 38 (5 x 40 MVA) + 2 x 58.5 MW (2 x 65 MVA), spojena na 110 kV mrežu.

1130886344

Ukupna instalisana snaga je 947 MVA (867 MW).

Posljednjih godina je Elektroprenos mnogo uradio na unapredjenju crnogorske prenosne mreže izgradnjom i puštanjem u pogon nekoliko veoma značajnih objekata i to:

 • dalekovoda 400kV Podgorica 2 - Albanija (dužine 29,4km na teritoriji Crne Gore)
 • izgradnja TS 110/35kV, 2x20MVA Virpazar i njeno povezivanje na prenosnu mrežu priključenjem na dalekovod 110kV Podgorica 2 -Virpazar
 • proširenjem 400 i 110kV postrojenja u Ribarevinama i ugradnjom transformacije 400/110kV, 150MVA
 • rekonstrukcijom TS 110/35/10kV Andrijevica izgradnjom novog 110kV postrojenja, povećanjem transformacije sa postojeće snage od 10MVA na 30MVA i njeno povezivanje na dalekovod 110kV EVP Trebješica-Berane po principu »ulaz-izlaz«
 • izgradnjom nove TS 110/10kV, 63MVA Podgorica V, i dalekovoda 110kV Podgorica V- KAP I ( tkz. T spoj na vodu KAP I)
 • proširenjem TS 220/110/35kV Mojkovac sa izgradnjom novog 220kV postrojenja i izgradnjom priključnih dalekovoda 220 i 110kV ispred TS Mojkovac(puštena u pogon 1.08.2013.godine)
 • izgradnjom kablovskog voda 110kV Podgorica III - Podgorica V, dužine oko 3,5km(pušten u pogon 17.12.2013.godine)

U toku je realizacija nekoliko projekata i to:

 • Izmještanje dionice dalekovoda 110kV Nikšić -Bileća iz reona Dragove luke u dužini od oko 6,5km
 • izgradnja nove TS 110/35/10kV (postrojenja 110kV i transformacije 110/35kV, 2x20MVA) Kotor (Škaljari)
 • izgradnja dalekovoda 110kV Tivat - Kotor, dužine oko 7,5km

Iz prenosne mreže, električnu energiju, osim distributivnog konzuma, preuzimaju i direktni potrošači:

 • Kombinat Aluminijuma Podgorica
 • Željezara Nikšić
 • Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica

1130887228