Centar za koordinaciju sigurnosti SCC d.o.o. Beograd kroz pružanje usluga zainteresovanim operatorima prenosnog sistema u regionu Jugoistočne Evrope doprinosi pouzdanom i sigurnom radu prenosnih sistema u regionu Jugoistočne Evrope i doprinosi razvoju tržišta električne energije u regionu i njegovom integrisanju u panevropsko tržište električne energije. Centar za koordinaciju sigurnosti SCC d.o.o. Beograd kroz pružanje usluga zainteresovanim operatorima prenosnog sistema u regionu Jugoistočne Evrope doprinosi pouzdanom i sigurnom radu prenosnih sistema u regionu Jugoistočne Evrope i doprinosi razvoju tržišta električne energije u regionu i njegovom integrisanju u panevropsko tržište električne energije.

Ovo se obezbjeđuje prvenstveno putem izvršаvаnjа: 

•        obаvezujućih funkcijа u sklаdu sа evropskim Mrežnim kodovima/Obavezujućim uputstvima, MLA za RSC(I) i odlukаmа nаdležnih ENTSO-E tijelа i

•        drugih аktivnosti, premа dogovoru operаtorа prenosnog sistemа iz regionа, а nа osnovu njihovih poslovnih interesа.

Osnivači Centra za koordinaciju sigurnosti SCC su : Crnogorski elektroprenosni sistem A.D, JP Elektromreža Srbije i Nezavisni operator sistema u BIH. SCC je započeo sa operativnim radom 1.avgusta, 2015 godine.

Ovo se obezbjeđuje prvenstveno putem izvršаvаnjа:

Ugovor o uspostavljanju SCC-a potpisan od strane operatora prenosnih sistema Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine 21.aprila, 2015. godine.

Konkretne usluge koje SCC pruža svojim osnivačima su:

·         poboljšanje individualnih modela mreže i kreiranje/isporuka jedinstvenog modela mreže,

·         proračun kapaciteta,

·         analize sigurnosti, uključujući korektivne akcije (korektivne akcije su funkcija koja je u razvoju),

·         proračun kratkoročne i srednjoročne adekvatnosti sistema (funkcija koja je u razvoju na nivou ENTSO-E),

·         koordinacija planiranja remonata (funkcija koja je u razvoju na nivou ENTSO-E),

·         druge djelatnosti u skladu sa mrežnim kodovima, kao i druge zakonom dozvoljene djelatnosti.

SCC preduzima aktivnosti na obezbjeđenju finansijskih sredstava iz drugih izvora, osim prihoda od osnivača, kako bi bio u mogućnosti da unaprijedi svoje poslovne procese, a posebno implementira softverske module potrebne za ispunjavanje zahtjeva ENTSO-E. U tom smislu, u završnoj fazi je obezbjeđenje sredstava od donacije u iznosu od 1 milion eura koji će se koristiti za projekat unapređenja postojećih softverskih alata kao i uvođenje EMF (European Merging Function) funkcionalnosti po zahtjevu ENTSO-E.  Ovaj projekat vodi KfW. SCC daje značajan doprinos u smislu samostalne izrade projektne dokumentacije, a tokom realizacije projekta očekuje se i da će SCC operativno voditi projektne aktivnosti.  U tom smislu SCC je, svojim aktivnim angažovanjem omogućio da se ne angažuju eksterni konsultanti čime je ušteđen značajan dio sredstava koji će biti iskorišćeni za realizaciju tehničkih funkcionalnosti.

Prijem novih operatora prenosnog sistema iz SEE regiona u SCC

Uz pomoć svojih članova koji su već preduzeli konkretne aktivnosti u regionu, SCC je u poziciji da ima značajne izglede za proširenje članstva.

U tom smislu SCC je izradio poslovni plan za narednih pet godina u kome je predvidio prijem novih TSO članova i korisnika usluga.  Prijem novih članova imaće pored ostalih pozitivnih efekata i smanjenje cijene usluga po TSO-u.

Na osnovu analiza iz petogodišnjeg poslovnog plana zaključuje se da SCC ima potencijal i razvojne mogućnosti da u narednom periodu zauzme vodeće mjesto u regionu SEE. Dinamično okruženje, konstantne promjene, velika investiciona ulaganja u softvere i IT opremu, ulaganja u dalji razvoj zaposlenih predstavljaju izazove koji su pred zaposlenima u SCC-u i vlasnicima SCC-a. Stepen i obim ovih promjena kao i potencijalne promjene ENTSO-E regulative usloviće i nivo realizacije planiranih vrijednosti kao i stepen ostvarenja postavljenih ciljeva u posmatranom periodu. Detaljne analize iz pomenutog poslovnog plana pokazuju da je poslovanje SCC-a održivo sa velikim potencijalom za dalji razvoj kako u slučaju prijema novih članova tako i u kontinuiranom poslovanju sa postojećim brojem članova. 

SCC - Centar za koordinaciju sigurnosti