Dalekovod 400kV Čevo - Pljevlja

Dalekovod 400kV Čevo - Pljevlja

Projekat 400 kV DV Čevo-Pljevlja podrazumijeva izgradnju dionice 400 kV dalekovoda od Čeva do Pljevalja dužine oko 115 km od čega je dvosistemska (400 + 110 kV) na dijelu od Brezne do Kosanice u dužini od 40 km. Kroz ovaj projekat je planirano povezivanje na 110 kV naponskom nivou TS Brezna i TS Žabljak. Projekat se realizuje uvažavajući obaveze iz Ugovora o koordinaciji projekta povezivanja EES-a Italije i Crne Gore kao i potrebe da prenosna 110 kV mreža ne bude „usko grlo“ u realizaciji planova razvoja kako primorja tako i sjevera Crne Gore.

Slika1

Sve navedeno će učiniti EES Crne Gore stabilnijim i pouzdanijim, a takođe će smanjiti uticaj sujednih EES-ova u slučaju velikih poremećaja.

Realizacija Projekta obuhvata sledeće podprojekte:

 • TS 400/110/35 kV Lastva (2x300 MVA);
 • DV 400 i 2x 400 kV DV Lastva-Čevo;
 • DV 400/ 400+110 kV DV Čevo-Pljevlja;

Glavni benefiti Projekta su:

 • ispunjenje n-1 kriterijuma sigurnosti u slučaju tranzita 500-1000 MW preko pomorskog kabla;
 • pouzdano snabdijevanje potrošnje u primorskom dijelu Crne Gore;
 • poboljšanje naponsko-reaktivnih prilika;
 • priključenje interkonektivne veze Crne Gore i Italije podmorskim kablom;
 • rasterećenje prenosnih kapaciteta ka primorju.
 • poboljšanje naponsko reaktivnih prilika u 400 kV mreži Crne Gore;
 • smanjenje gubitaka u prenosnoj mreži (kroz veće iskorišćenje 400 kV mreže);
 • omogućenje dvostranog napajanja TS Brezna i TS Žabljak.

Planirana vrijednost ukupnog projketa je oko 106 mil €.

Kada je u pitanju projekat DV 400/400+110 kV DV „Čevo-Pljevlja“, izvršene su pripremne aktivnosti, izabran je izvođača radova „Energoinvest-Energomontaža“, završena je izrada glavnog projekta i isporuka opreme. U toku su građevinski i elektromontažni radovi na dalekovodu. Realizacija projekta je nešto iznad 85%, dok su radovi završeni u obimu iznad 75%. InteNzivno se radi na rješavanju imovinsko-pravnih problema, razmatraju se i alternativne trase na kritičnim lokacijama, a planirani završetak projekta je 2021.godina.

 

slika3.png


CBA Indikatori/Projekat

TS 400/110 kV Lastva, 400 kV DV Lastva - Čevo i Čevo - Pljevlja

B1.

Poboljšana sigurnost snadbevanja

Neisporučena el.energija se procjenjuje na oko 2.13 GWh (zbog neizgradnje TS Lastva)+7.06 GWh (neizgradnja DV 400 kV Lastva-Pljevlja), što godišnje iznosi oko (oko 6.9 mil)

B2.

Društvena i ekonomska dobrobit (mil€)

Omogućuje se povezivanje tržišta Italije i JI Evrope sa punim kapacitetom DC kabla 1000 MW čime se povećava dobit proizvođača električne energije

B3.

RES integracija

Omogućava izgradnju TS 400/110/35 kV Brezna na koju se priključuje HE Komarnica (172MW), VE Krnovo (72MW)

B4.

Variranje u gubicima (GWh)

Smanjenje gubitaka za 52.643 GWh  godišnje (oko 1.621 mil)

B5.

Variranje u emisiji CO (%)

U slučaju izgradnje obnovljivih izvora (172+72 MW) očekuje se smanjenje angažovanja termo jedinica i smanjenje CO2

B6.

Tehnička otpornost /Bezbijednost sistema

Ovaj projekat značajno podiže tehničku otpornost sistema i pri većim poremećajima (npr. ispad 400 kV postrojenja u TS Podgorica 2 ili ispadi u 110 kV mreži na primorju). DV 400 kV Lastva – Pljevlja omogućava maksimalnu isporuku na kablu ka Italiji. Zatvaranje prstena u 400 kV mreži podiže sigurnost rada sistema i rješava dosadašnje probleme paralelnog rada 400 kV i 220 kV mreže.

B7.

Fleksibilnost

I bez punog iskorišćenja kabla povećava se sigurnost snabdijevanja i rada sistema. Realizuje se cilj iz Strategije, zatvaranje 400 kV prstena u Crnoj Gori. Projekat je fleksibilan jer zadržava svoje benefite u različitim scenarijima razvoja prenosne mreže

Kapacitet prenosne mreže (GTC)

Povećava se vrijednost za oko 500 MW

 

Image Gallery