Projekat TRINITY

Projekat TRINITY

 

Učešće CGES-a na projektu Trinity

Capture Trinity

Projekat TRINITY (Unapređenje prenosnog sistema regionalnih granica pomoću tehnologije inteligentnih tržišta), koji se realizuje pod pokroviteljstvom Izvršne agencije za inovacije i mreže (INEA) Evropske komisije,  započet je u oktobru 2019. godine i trajaće sve  do oktobra 2023. godine.

CGES je dio konzorcijuma koji sprovodi ovaj naučnoistraživački projekat zajedno sa krajnjim korisnicima (6 TSO-a, 5 NEMO-a, 1 RCC i 3 promotera OIE,) kao i sa četiri naučnoistraživačke institucije iz EU i jugoistočne Evrope. 

Projekat ima za cilj da olakša međusobno povezivanje tržišta električne energije u regionu jugoistočne Evrope (JIE), kao i sa Multi-regionalnim spojenim tržištem (MRC). Ovaj projekat će razviti skup rješenja za poboljšanje saradnje i koordinacije između operatora prenosnih sistema jugoistočne Evrope, kako bi se tržišta električne energije u regionu integrisala, istovremeno promovišući veće učešće i ulazak na tržište obnovljivih izvora. U cilju realizacije ovog strateškog cilja u okviru navedenog projekta, razviće se četiri nezavisna, ali komplementarna TRINITY proizvoda:

1.   T-MARKET COUPLING FRAMEWORK: postavljanje okvira za prekograničnu saradnju i integraciju obnovljivih izvora energije na tržištu električne energije, a na osnovu koordinisanog unutardnevnog tržišta i raspoloživih kapaciteta u jugoistočnoj Evropi;

2.   T-SENTINEL ALAT: skup alata će omogućiti optimizaciju rada EES-a na regionalnom nivou, kao i razviti nove algoritme za poboljšanje izračunavanja vrijednosti pouzdanosti, koji će olakšati uključenje više OIE u regionu;

3.   CENTAR ZA UPRAVLJANJE T-RES-a će biti osnovan u jugoistočnoj Evropi sa ciljem optimizacije upravljanja i rada postrojenja za proizvodnju obnovljivih izvora energije, olakšavajući njihovo učestvovanje na različitim tržištima električne energije kroz posebne mehanizme za praćenje i sertifikovanje porijekla čiste energije.

4.   T-KOORDINACIONA PLATFORMA će služiti poboljšanju saradnje između RCC i TSO-ova. Koordinirajući funkcionalnosti tri prethodna T-proizvoda, ova platforma će koristiti iskustvo francuskog operatora RTE prilikom strukturisanja prekograničnih operacija.

Video materijal možete pogledati OVDJE