Trafostanica 400/110/35kV Lastva

TRAFOSTANICA 400/110/35KV LASTVA

Projekat izgradnje TS 400/110/35 kV Lastva podrazumijeva izgradnju trafostanice snage 2x300 MVA, kao i proširenje potojeće trafostanice 400/220/110 kV Pljevlja2, a realizuje se uvažavajući obaveze iz Ugovora o koordinaciji projekta povezivanja EES-a Italije i Crne Gore kao i potrebe da prenosna 110 kV mreža ne bude „usko grlo“ u realizaciji planova razvoja kako Primorja tako i sjevera Crne Gore.

U toku su završni građevinski radovi, montaža i ispitivanje opreme.

Izvođač radova je Siemens Austrija.

Cilj Projekta je izgradnja energetske ingrastrukture na teritoriji Crne Gore koja će obezbijediti uslove za povezivanje EES-a Italije I Crne Gore, smanjiti problem sa isporukome električne energije na prenosnom nivou na primorju Crne Gore, obezbijediti povezivanje na 110 kV naponski nivo TS Žabljak I Brezna I time poboljšati sigurnost napajanja potrošača na sjjeveru Crne Gore. Sve navedeno će učiniti EES Crne Gore stabilnijim i pouzdanijim a takođe će smanjiti uticaj sujednih EES-ova u slučaju velikih poremećaja.

Realizacija Projekta obuhvata sledeće podprojekte:

 • TS 400/110/35 kV Lastva (2x300 MVA);
 • DV 400 i 2x 400 kV DV Lastva-Čevo;
 • DV 400/ 400+110 kV DV Čevo-Pljevlja;

Glavni benefiti Projekta su:

 • ispunjenje n-1 kriterijuma sigurnosti u slučaju tranzita 500-1000 MW preko pomorskog kabla;
 • pouzdano snabdijevanje potrošnje u primorskom dijelu Crne Gore;
 • poboljšanje naponsko-reaktivnih prilika;
 • priključenje interkonektivne veze Crne Gore i Italije podmorskim kablom;
 • rasterećenje prenosnih kapaciteta ka primorju.
 • poboljšanje naponsko reaktivnih prilika u 400 kV mreži Crne Gore;
 • smanjenje gubitaka u prenosnoj mreži (kroz veće iskorišćenje 400 kV mreže);
 • omogućenje dvostranog napajanja TS Brezna i TS Žabljak.

Planirana vrijednost ukuonog projketa je oko 106 mil €

Što se tiče izgradnje TS 400/110/35 kV Lastva“, završene su sve pripremne aktivnosti - eksproprijacija zemljišta, odabir izvođača Siemens” - Austrija, izrada i revizija projektne dokumentacije, nabavka opreme, kao i  radovi na izgradnji TS 400/110/35 kV Lastva. Trafostanica je u privremenom pogonu. Preostalo je da se izvrši postupak nabavke i ugradnje drugog transformatora 400/110 kV. 

slika1.png


CBA Indikatori/Projekat

TS 400/110 kV Lastva, 400 kV DV Lastva - Čevo i Čevo - Pljevlja

B1.

Poboljšana sigurnost snadbevanja

Neisporučena el.energija se procjenjuje na oko 2.13 GWh (zbog neizgradnje TS Lastva)+7.06 GWh (neizgradnja DV 400 kV Lastva-Pljevlja), što godišnje iznosi oko (oko 6.9 mil)

B2.

Društvena i ekonomska dobrobit (mil€)

Omogućuje se povezivanje tržišta Italije i JI Evrope sa punim kapacitetom DC kabla 1000 MW čime se povećava dobit proizvođača električne energije

B3.

RES integracija

Omogućava izgradnju TS 400/110/35 kV Brezna na koju se priključuje HE Komarnica (172MW), VE Krnovo (72MW)

B4.

Variranje u gubicima (GWh)

Smanjenje gubitaka za 52.643 GWh  godišnje (oko 1.621 mil)

B5.

Variranje u emisiji CO (%)

U slučaju izgradnje obnovljivih izvora (172+72 MW) očekuje se smanjenje angažovanja termo jedinica i smanjenje CO2

B6.

Tehnička otpornost /Bezbijednost sistema

Ovaj projekat značajno podiže tehničku otpornost sistema i pri većim poremećajima (npr. ispad 400 kV postrojenja u TS Podgorica 2 ili ispadi u 110 kV mreži na primorju). DV 400 kV Lastva – Pljevlja omogućava maksimalnu isporuku na kablu ka Italiji. Zatvaranje prstena u 400 kV mreži podiže sigurnost rada sistema i rješava dosadašnje probleme paralelnog rada 400 kV i 220 kV mreže.

B7.

Fleksibilnost

I bez punog iskorišćenja kabla povećava se sigurnost snabdijevanja i rada sistema. Realizuje se cilj iz Strategije, zatvaranje 400 kV prstena u Crnoj Gori. Projekat je fleksibilan jer zadržava svoje benefite u različitim scenarijima razvoja prenosne mreže

Kapacitet prenosne mreže (GTC)

Povećava se vrijednost za oko 500 MW