Novosti o koridoru

EU nastavlja sa podrškom energetskom sektoru u Crnoj Gori

 

U julu 2016. godine, Njemačka razvojna banka - Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Ministarstvo ekonomije, u ime Crne Gore kao korisnika i Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES), kao Agencija za realizaciju projekta (PEA),potpisali su Finansijski ugovor vrijedan 25 miliona eura za realizaciju ‚‚Transbalkanskog elektroenergetskog koridora (I): Sekcija Crna Gora, II dio''.

Ovaj projekat je dio većeg projekta ‚‚Transbalkanski elektroenergetski koridor (I): Sekcija Crna Gora, II dio“, koji će povećati prenosne kapacitete, podržati najefikasnije korišćenje proizvodnih kapaciteta, doprinijeti integraciji obnovljivih izvora energije u evropskom sistemu interkonekcije poboljšanjem prekograničnih razmjena i povećati prenos energije iz sjeverozapada prema jugoistoku ovog regiona, omogućavajući na taj način dalju integraciju tržišta.

Projekat je jedan od strateških investicionih projekata u Crnoj Gori finansiran od strane Evropske unije, čija podrška potvrđuje značaj projekta i neophodnost jačanja infrastrukturne povezanosti između država zapadnog Balkana, kao i priznanje napora koje je Crna Gora uložila do sada u realizaciju ovog projekta.

Sredstva za projekat će isplaćivati KfW kroz Investicioni okvir za Zapadni Balkan (WBIF), putem kojeg EU obezbjeđuje finansijsku i tehničku pomoć, dajući podršku sopstvenom proširenju i društveno-ekonomskom razvoju u državamazapadnog Balkana.

 

PODIJELITE