Novosti o koridoru

CGES imenovao LI-SEEC konzorcijum da pruži konsultantske usluge za projekat

 

U maju 2017. godine, Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES), kao Agencija za realizaciju projekta (PEA), je pozvao kvalifikovane ponuđače da dostave ponude za konsultantske usluge za realizaciju projekta ‚‚Transbalkanski elektroenergetski koridor (I): Sekcija Crna Gora, II dio''.

Nakon ocjenjivanja dostavljenih ponuda i dobijanja odobrenja od KfW-a, ugovor je dodijeljen Lahmeyer International GmbH -Njemačka u konzorcijumu sa South East Europe Consultants, Srbija (LI-SEEC). Ugovor je potpisan u oktobru 2017. godine.

Imenovani konzorcijum pruža usluge koje se odnose na inženjering, javno nadmetanje, vođenje projekta i nadzor na gradilištu,neophodne za uspješan završetak radova. 

Konsultantske usluge su u toku. Rok za realizaciju od datuma početka usluga je utvrđen na 57 mjeseci.

 

PODIJELITE