O projektu

O Trans-Balkanskom koridoru sekcija Crna Gora

 

EU logokfwMoE mne logocges logo

 

 

O projektu

 

Trajanje: 2017 - 2022

Budžet: 24.5 miliona € finansiranih od strane Evropske unije kroz Njemačku razvojnu banku - Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)

Državni partneri: Ministarstvo ekonomije ispred Crne Gore kao Korisnika projekta, i CGES kao Agencija za izvršenje projekta

Projekat 'Trans balkanski elektroenergetski koridor (I) –Dionica u Crnoj Gori - dio II' je drugi dio većeg projekta pod nazivom “Trans balkanski elektroenergetski koridor (I) – Dionica u Crnoj Gori” koji ima za cilj da poveća prekogranične kapacitete razmjene električne energije između Crne Gore i Srbije, domaću razmjenu električne energije, efikasnost elektroenergetskog prenosnog sistema u Crnoj Gori smanjenjem tehničkih gubitaka u prenosu električne energije, kao i podizanje pouzdanosti snadbjevanja smanjenjem prosječnih sati bez napajanja, na godišnjem nivou, u trafostanica koje pripadaju zapadnom dijelu primorja Crne Gore.

 

Dio II ovog projekta podijeljen je u četiri komponente:

K1: Zamjena visokonaponske i druge opreme u nekoliko visokonaponskih (VN) trafostanica.

K2: Rekonstrukcija sistema upravljačke i zaštitne opreme, te integracija nekoliko visokonaponskih trafostanica u SCADA sistem.

K3: Zamjena postojećeg 220kV dalekovoda sa novim 400kV dalekovodom od trafostanice Pljevlja 2 do granice sa Srbijom i proširenje postojećeg 400kV razvodnog postrojenja u trafostanici Pljevlja 2.

K4: Priključenje TS 110/35 kV Brezna i pripadajućih dalekovoda na prenosnu mrežu.

 

Šta je do sada urađeno 

 1. Jul 2016

  Potpisivanje Ugovora o finansiranju između KfW-a, Crne Gore (Ministarstvo ekonomije) i CGES-a

 2. Maj 2017

  Potpisivanje Zasebnog ugovora između KfW-a i CGES-a

 3. Avgust 2017

  Potpisivanje ugovora o dodjeli granta i raspodjela ugovornih obaveza između Crne Gore (Ministarstvo ekonomije) i CGES-a

 4. Oktobar 2017

  Potpisivanje Ugovora o pružanju konsultantskih usluga između firme Lahmeyer International GmbH u konzorcijumu sa South East Europe Consultants d.o.o. i CGES-a

 5. Maj 2018

  CGES objavljuje Poziv za pretkvalifikaciju ponuđača/izvođača radova radi nabavke radova i roba potrebnih za realizaciju projekta ‚‚Transbalkanski elektroenergetski koridor (I) - Sekcija Crna Gora, II dio" - (komponente 1 i 2)

 

Trafostanice - Obim radova

 

 

 

 

 

Šta je Western Balkans Investment Framework

Western Balkans Investment Framework (WBIF) jefinansijski instrument osnovan u decembru 2009. od strane Evropske komisije, u saradnji sa Razvojnom bankom Vijeća Evrope (CEB), Evropskom bankom za obnovuirazvoj(EBRD), Evropskom investicionom bankom (EIB), bilateralnim donorima i zemaljama Zapadnog Balkana, sa ciljem finansiranja strateških investicionih projekata u tim zemljama. Oblasti kvalifikovane za finansiranje uključuju razvoj infrastrukture u okviru sektora zaštite životne sredine, energetike, saobraćaja i društvenog sektora, kao i razvoj privatnog sektora.

WBIF u Crnoj Gori: https://www.wbif.eu/wbif-projects

 

 

Linkovi

Ministry of Economy of Montenegro

Delegation of the European Union to Montenegro

KreditanstaltfürWiederaufbau (KfW)

 

 

Odricanje od odgovornosti

Ova veb stranica je izrađena je i održava se uz finansijsku podršku Evropske unije. Njen sadržaj isključivo je odgovornost CGES-a i ne odražava nužno stavove Evropske unije.