Izgradnja trafostanice 110/35/10 kV Kotor i 110 kV dalekovoda Tivat-Kotor

Izgradnja trafostanice 110/35/10 kV Kotor i 110 kV dalekovoda Tivat-Kotor

Izgradnja TS 110/35/10 kV Kotor (Škaljari) i 110 kV DV Tivat-Kotor je projekat priključenja jednog od najznačajnijih turističkih centara Crne Gore na prenosnu mrežu, čime se značajno smanjuje problem napajanja električnom energijom.

Realizacija projekta je podrazumijevala:

  • izgradnju TS 110/35 kV Kotor (Škaljari) 2×20 MVA u GIS-u,
  • izgradnju dalekovoda 110 kV Tivat – Kotor, 5.84 km, kao dvosistemskog voda od TS Kotor do Trojice radi budućeg povezivanja sa TS 400/110/35 kV Lastva,
  • ugradnja novog transformatora 20 MVA u TS Kotor.

Izgradnja TS 110/35 kV Kotor je završena. Izvođač radove je konzorcijum EuroZox, Eminent, Institut sigurnost.

Završeno je izvođenje građevinskih radova-izrada pristupnih puteva kao i iskopi i betoniranje temelja stubova. Radove je izvelo preduzeće Elnos.

Što se tiče Podprojekta ugradnja novog transformatora 20 MVA, transformator je nabavljen i ugrađen čime je podprojekat realizovan.

Očekivani benefiti od ovog projekta su:

  • smanjenje gubitaka u distributivnoj mreži;
  • pouzdano snabdijevanje potrošnje;
  • poboljšanje naponsko reaktivnih prilika na području Kotora;
  • rasterećenje transformacija 110/35 kV u TS Tivat.

Ukupna vrijednost projekta je oko 5 mil €.

Projekat je u potpunosti realizovan.

 slika5.png

CBA Indikatori/Projekat

TS 110/35/10 kV Kotor (Škaljari) i DV 110 kV Tivat-Kotor

B1.

Poboljšana sigurnost snadbevanja

Omogućava isporuku električne energije od oko 244 768 MWh na godišnjem nivou, ili oko 183 576 € godišnje (procjena je da se od ukupnoe potrošnje, bez TS Škaljari i pripadajućeg 110 kV voda, 12 MW može napojiti iz pravca Cetinja u havarijskim uslovima rada, ukoliko ispadne 35 kV vod Tivat - Škaljari).

U 2020 se očekuje porast vršne snage u TS Kotor na 20 MW zimi i 17 MW ljeti. Kapacitet postojećeg voda 35 kV je oko 15MW (Cu 95mm2), što zahtijeva redukciju potrošnje od oko 5/2 MW, zimi i ljeti, respektivno. Na godišnjem nivou to iznosi oko 20 GWh, odnosno oko 1.5 mil €

B2.

Društvena i ekonomska dobrobit (mil€)

Omogućava porast potrošnje bez ograničenja u prenosnoj mreži i samim tim ima pozitivan uticaj na razvoj turizma

B3.

RES integracija

Nema uticaj

B4.

Variranje u gubicima (GWh)

Smanjenje gubitaka u distributivnoj mreži od oko 4.2 GWh (sa godišnjim troškovima oko 129 360 €)

B5.

Variranje u emisiji CO (%)

Nema uticaj

B6.

Tehnička otpornost /Bezbijednost sistema

Ne doprinosi po ovom kriterijumu. Ovi efekti će doći  do izražaja u kasnijoj fazi razvoja prenosne mreže na ovom području.

B7.

Fleksibilnost

Bez obzira na pomijeranja izgradnje ostalih projekata, benifiti ostaju isti, pa je projekat fleksibilan

Kapacitet prenosne mreže (GTC)

Povećava se izlazni kapacitet prenosne mreže prema distributivnoj mreži na području Boke Kotorske.