Aukcije kapaciteta

Aukcija za dodjelu prenosnih kapaciteta za novembar 2019

Mjesečna aukcija za dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta na granici Crna Gora - Srbija,

za novembar 2019. biće održana 15.10.2019.

Na aukciji će biti ponuđeni prenosni kapaciteti saglasno priloženim tabelama:

Šifra alokacionog perioda je: 201911001 (01.-30. Novembar)

  

aukcija granica

rs-me

me-rs

Godisnji AAC

50

50

Mjesecni ATC

225

225

Dnevni ATC

0*

0*

Ukupni ATC

275(350)

275(350)

 

 

 

 

 

 

    *Napomena: Na smjeru RS-ME u periodima od 16.-30. dnevni ATC iznosi 75MW.

                         Na smjeru ME-RS u periodima od 16.-30. dnevni ATC iznosi 75MW

 

Cijena alociranog kapaciteta jednaka je cijeni u slučaju zagušenja iz ponude koju je dao Učesnik alokacione aukcije i ne može biti niža od 0.10 EUR/MWh.

Podnosenje ponuda moze se obaviti navedenog dana u periodu od 9:00 do 11:00 h.
Sav nedodijeljeni mjesecni kapacitet bice ponudjen na dnevnim aukcijama.

Vaše ponude putem web servisa Aukcije

 

Mjesečnu aukciju za dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta na granicama Crna Gora - Albanija i Crna Gora - Bosna i Hercegovina, za novembar 2019.godine, organizuje SEECAO.

Sve informacije za alokaciju kapaciteta (Aukcijska pravila, ATC...) na ovim granicama možete pronaći na veb stranici: www.seecao.com

 

Rezultati za novembar