Novosti

BROJNI BENEFITI UREĐAJA ZA KONTROLISANI UKLOP/ISKLOP PREKIDAČA SNAGE
okt 13, 2021

BROJNI BENEFITI UREĐAJA ZA KONTROLISANI UKLOP/ISKLOP PREKIDAČA SNAGE

Rad autora Stevana Čanovića i Alekse Kneževića, mladih inženjera CGES-a, skrenuo je pažnju prisutnih,  stavljajući u fokus primjenu uređaja  za  kontrolisani  uklop/isklop  prekidača  snage i sve njegove benefite. Naime, po mišljenju autora, primjenom ovakvog uređaja u velikoj mjeri bi se smanjila naprezanja prekidača snage i time umnogome produžio životni vijek, što je veoma značajno za  funkcionisanje elektorenergetskog  sistema u  cjelini. Rad je, kako smo i naglasili,imao  za  cilj  da  prikaže  benefite  uređaja  za  kontrolisani  uklop/isklop  prekidača  snage, što je u značajnoj mjeri postignuto.

Ovo nije jedina korist uređaja, ističu autori. “Pored produženja životnog vijeka prekidača snage, značajno se produžava i životni vijek opreme koja se nalazi u pripadajućem polju prekidača, koji su najznačajniji elementi energetskih transformatora, naročito velike jedinice, kao i tzv. šanr teaktori, istakli su autori. Dodali su da je rad namijenjen kao uvod u dalju razradu teme i bolju analizu, s obzirom da je u okviru Crnogorskog elektroprenosnog sistema prepoznata potreba za ugradnjom varijabilnog šant reaktora, a koja je predviđena planovima razvoja.

Više detalja o ovom radu možete vidjeti OVDJE.

CGES - Animacija

YouTube thumbnail