Novosti

CGES DIJELI DIVIDENDU U IZNOSU OD PREKO 7,4 MILIONA EURA
okt 26, 2021

CGES DIJELI DIVIDENDU U IZNOSU OD PREKO 7,4 MILIONA EURA

 Danas je u Podgorici održana 9. vanredna Skupština akcionara Crnogorskog elektroprenosnog sistema, kojom je predsjedavao v.d. izvršnog direktora Ivan Asanović. Pred akcionarima ove elektroenergetske kompanije našao se predlog Odluke o raspoređivanju neto dobiti Crnogorskog elektroprenosnog sistema za 2020. godinu u iznosu od 12.459.748 € , što je u duhu onoga što je i najavio akcionarima na junskoj redovnoj Skupštini  Aleksandar Mijušković, predsjednik Odbora direktora CGES-a.

S tim u vezi, akcionari su jednoglasno usvojili predlog odluke da se neto dobit Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD za 2020. godinu rasporedi na način, kako je to i predviđeno odlukom, što će se njen dio od 60 odsto, odnosno iznos od 7.475.848,80 €, isplatiti kao bruto iznos dividende akcionarima Društva, dok će se dio neto dobiti od 40 odsto, odnosno iznos od 4.983.899,20 €, rasporediti kao neraspoređena dobit i kumulirati sa dobiti iz prethodnih godina. Bruto vrijednost dividende po otplaćenoj akciji iznosi 0,051336453 €, a neto vrijednost, nakon odbitka poreza na dobit, po otplaćenoj akciji iznosiće malo više od četiri centa ili - 0,046716173 €.

 U nastavku današnje Skupštine, akcionari su, shodno Zakonu o privrednim društvima, a po utvrđenom dnevnom redu i u skladu sa Statutom Društva, jednoglasno usvojili odluku o razrješenju i izboru novih članova Odbora direktora kompanije. Reizabrani članovi koji predstavljaju državni kapital u Kompaniji su: Aleksandar Mijušković, dipl.inž.el., Predrag Mijajlović, dipl.inž.el., Dušan Kljajić, BSc primijenjenog računarstva, dok je za novog člana izabran Oliver Sošić, dipl. pravnik. Akcionarsko društvo „Elektromreža Srbije“ u Odboru CGES-a zastupaće, kao i do sada,  Jelena Matejić, dipl.ecc., a italijansku energetsku kompaniju Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A, dosadašnji član Gvido Gvida (Guido Guida) i Đakomo Donini (Giacomo Donnini), koji je zamijenio  Đovanija  Ćerkijarinija (Giovanni  Cerchiarini).

 Istog dana održana je konstitutivna sjednica novoizabranog Odbora direktora, na kojoj je odlučeno da funkciju predsjednika Odbora direktora u narednom mandatu obavlja Aleksandar Mijušković, dok je zamjenik potpredsjednika Đakomo Donini.

 

CGES - Animacija

YouTube thumbnail