Novosti

IVAN ASANOVIĆ IZABRAN ZA IZVRŠNOG DIREKTORA CGES-a
nov 12, 2021

IVAN ASANOVIĆ IZABRAN ZA IZVRŠNOG DIREKTORA CGES-a

 

Danas je Odbor direktora Crnogorskog elektroprenosnog sistema na sjednici kojom je predsjedavao Aleksandar Mijušković, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom CGES-a, na funkciju izvršnog direktora imenovao Ivana Asanovića, dipl.el.inž., dosadašnjeg v.d.izvršnog direktora.

Značajno poslovno iskustvo, kao i kontinuirani profesionalni razvoj Ivana Asanovića, opredijelili su članove Odbora direktora CGES-a da jednoglasno donesu odluku o njegovom izboru na ovu funkciju.

Imenovanje izvršnog direktora vrši se na period od četiri godine.

 

CGES - Animacija

YouTube thumbnail