Novosti

X VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA
nov 16, 2021

X VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA

 

 

На основу члана 135, 136, 149, 151 и 161, Закона о привредним друштвима („Сл.лист ЦГ“ бр. 65/20) и члана 45, став 1, тачка 2 Статута Црногорског електропреносног система АД, Одбор директора,  с а з и в а

 

X  ВАНРЕДНУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА

ЦРНОГОРСКОГ ЕЛЕКТРОПРЕНОСНОГ СИСТЕМА АД

 

 

Скупштина акционара ће се одржати у Подгорици 16.12.2021. године у хотелу „Рамада Подгорица“, Булевар Саве Ковачевића 74, са почетком у  10.00 сати.

За X ванредну Скупштину акционара, утврђен је следећи

 

Д н е в н и  р е д :

1)    Информација о тренутном статусу и предлог измјене буџета и рокова за завршетак Пројекта повезивања електро – енергетских система Црне Горе и Италије подморским каблом једносмјерне струје, са предлогом одлуке.

Одлука под тачком 1 дневног реда доноси се већином гласова присутних или заступаних  акционара од кворума који чини најмање ½ (50%) + 1 од укупног броја акција Друштва са правом гласа.

Материјал за X ванредну Скупштину акционара, ставиће се на увид акционарима у пословним просторијама ЦГЕС-а, Подгорица, Булевар Светог Петра Цетињског бр.18 (канцеларија бр. 301).

Увид у материјал  за X ванредну Скупштину акционара, може се извршити сваког радног дана у времену од 09 – 15,00 сати, почев од 25.11.2021. године.

Акционари који нијесу у могућности да присуствују Скупштини, могу гласати унапријед путем гласачких листића, који се достављају на адресу: Црногорски електропреносни систем АД, Булевар Св. Петра Цетињског бр. 18 – Подгорица (за Скупштину акционара) најкасније до почетка сједнице Скупштине акционара. Гласачки листић мора бити овјерен у складу са законом.

Акционари са сједиштем/пребивалиштем ван територије Црне Горе, могу електронским путем учествовати у раду Скупштине акционара и гласати о тачки која је на дневном  реду прије или у току одржавања сједнице.

Акционари који намјеравају да у раду Скупштине акционара учествују електронским путем ће са своје званичне маил адресе обавијестити о томе Друштво на следећу маил адресу: admin.odbora@cges.me, најкасније до 06.12.2021. године. У прилогу мејла потребно је доставити копију пуномоћја и личних исправа ради идентификације акционара/пуномоћника.

Оригинал пуномоћја потребно је доставити најкасније до 13.12.2021. године на адресу:

Црногорски електропреносни систем АД, Булевар Св. Петра Цетињског бр. 18, Подгорица (за Скупштину акционара – секретару Друштва).

Упис присутних акционара и пуномоћника вршиће се од 09 до 10х на дан и мјесто одржавања ванредне Скупштине акционара.

Идентификација акционара на Скупштини вршиће се путем личних исправа, а пуномоћника путем пуномоћја и личних исправа. Пуномоћје мора бити овјерено у складу са законом.

Обавјештење о сазивању X  ванредне Скупштине акционара, обрасци пуномоћја и гласачких листића, као и упутство о начину гласања електронским путем биће доступни на интернет страници Друштва: www.cges.me.

           

                                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК ОДБОРА,  

                                                                        Александар Мијушковић, дипл.ел.инг с.р

 

10_Glasački listić.pdf

10_Punomoćje.pdf

 

CGES - Animacija

YouTube thumbnail