Novosti

ODRŽANA 13. REDOVNA SKUPŠTINA  AKCIONARA
jun 29, 2022

ODRŽANA 13. REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA

 

Na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara Crnogorskog elektroprenosnog sistema, koja se održala danas u Podgorici, a kojom je predsjedavao izvršni direktor, Ivan Asanović, našla su se najznačajnija pitanja iz rada i poslovanja ove energetske kompanije.

S tim u vezi, jednoglasno su usvojeni finansijski iskazi za 2021. godinu sa izvještajem revizora, Izvještaj o poslovanju za 2021. godinu, kao i politika naknada CGES-a. Kada je u pitanju raspoređivanje ostvarene dobiti CGES-a za 2021., koje se našlo na dnevnom redu, odlučeno je da se dobit od 16,9 miliona eura doda neraspoređenoj, odnosno  akumuliranoj dobiti iz prethodnih godina, iako su protiv takve odluke burno reagovali i bili protiv manjinski akcionari koji su bili prisutni na Skupštini.

Za revizora CGES-a za 2022. godinu izabran je „Prajsvoterhaus Kupers".

U nastavku 13. redovne Skupštine akcionara, razriješeni su članovi Odbora direktora u prošlom mandatu, nakon čega je  jednoglasno   potvrđena odluka o izboru članova Odbora direktora ove energetske kompanije, koju će u novom sazivu predstavljati:   Aleksanadar Mijušković, dipl.el.inž., koji je reizabran,novi članovi Zdravko Blečić, mr državno pravnih i evropskih studija, Almedina Husović, dipl. pravnik i Mijat Mirković,dipl.el.inž..Akcionarsko društvo „Elektromreža Srbije“u Odboru CGES-a zastupaće, kao i do sadaJelena Matejić, dipl.ecc., a italijansku energetsku kompaniju Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A, dosadašnji članovi Đakomo Donini Guido Guida.

Istog dana u Podgorici održana je konstitutivna sjednica Odbora direktora  u novom sazivu, na kojoj Aleksandar Mijušković, dosadašnji predsjednik Odbora direktora, koji je ponovo predložen od strane Ministarstva finansija, nije podržan od strane dva člana novog saziva iz Crne Gore za ovu funkciju,a koji su glasali za Mijata Mirkovića, na predlog člana Odbora direktora, Almedine Husović. Predstavnici italijanske Terne bili su uzdržani.

Zbog nemogućnosti postizanja dogovora oko izbora predsjednika Odbora direktora CGES-a, za koju je neophodna prosta većina svih članova, odlučeno je da se nova konstitutivna sjednica održi 7.jula 2022. godine.

 

 

CGES - Animacija

YouTube thumbnail