Novosti

ZAJEDNO GRADIMO PUT KA BOLJOJ ENERGETSKOJ ZAJEDNICI
feb 12, 2024

ZAJEDNO GRADIMO PUT KA BOLJOJ ENERGETSKOJ ZAJEDNICI

Crnogorski elektroprenosni sistem je domaćin dvodnevnog sastanka rukovodstva Evropske mreže operatora prenosnih sistema električne energije (ENTSO-E), i operatora prenosa Zapadnog Balkana, u Tivtu.

Danas i sjutra, fokusirani smo na ključna pitanja vezano za energetsku budućnost našeg regiona.

Prvi dan je posvećen izlaganju predstavnika ENTSO-E, dok će drugog dana više biti riječi o pitanjima koja su od značaja za regionalne prenosne kompanije, njihovu viziju budućeg razvoja i međusobne saradnje.

Poseban akcenat je stavljen na implementaciju mrežnih kodova i izazove sa kojima se kompanije susreću prilikom integracije obnovljivih izvora energije.

Domaćini ovog značajnog sastanka su Aleksandar Mijušković, predsjednik Odbora direktora CGES-a i Ivan Asanović, izvršni direktor kompanije. Uz njih, učestvuju i ugledni gosti: Zbyněk Boldiš, predsjednik ENTSO-E, Asta Sihvonen-Punkka, potpredsjednica ENTSO-E, Damian Cortinas, predsjednik Odbora ENTSO-E i Tahir Kapetanović, potpredsjednik Odbora ENTSO-E, kao i drugi predstavnici ovog značajnog evropskog udruženja.

Sastanku su prisustvovali i predstavnici EMS-a, NOS, BIH-a i OST-a.

Zajedno gradimo put ka boljoj energetskoj zajednici.

CGES - Animacija

YouTube thumbnail