Novosti

U CGES-u implementiran novi telekomunikacioni sistem, vrijedan milion i po eura
mar 01, 2024

U CGES-u implementiran novi telekomunikacioni sistem, vrijedan milion i po eura

 

CGES je nedavno uveo novi telekomunikacioni sistem kojeg čine IP telefonija i prenosni sistem baziran na najnovijoj IP/MPLS tehnologiji. Ovakav sistem će omogućiti bolju efikasnost, pouzdanost, stabilnost i kvalitet usluge u prenosu podataka  između različitih energetskih objekata i doprinijeti stabilnosti i sigurnosti snabdijevanja električnom energijom.

Projekat je završen prije predviđenog roka i implementiran je krajem 2023. godine. Vrijednost investicije je 1.500.000 i finansiran je iz sopstvenih sredstava CGES-a.

 

CGES posjeduje sopstvenu pasivnu optičku mrežu i u kombinaciji sa novom IP/MPLS aktivnom opremom dobio je na raspolaganje moderan i pouzdan sistem telekomunikacija koji povezuje sve objekte od interesa za CGES. Novi telekomunikacioni sistem omogućiće dodatni stepen pouzdanosti i raspoloživosti prilikom prenosa servisa neophodnih za normalan rad elektroprenosnog sistema kao što su: SCADA sistemi, sistemi mjerenja, operativna telefonija, sistemi zaštite, video nadzor, poslovna mreža, razmjena informacija sa Elektroprivredom Crne Gore i CEDIS-om, međunarodne veze sa susjednim operatorima prenosnih sistema i mnogi drugi. U tom cilju implementirane su redundanse u sistemu na više nivoa. Do svake lokacije vodi više redundantnih telekomunikacionih veza, kako po optičkim kablovima, tako i po radio relejnim linkovima. Takođe, implementirane su redundanse na nivou izvora napajanja, modularnih napojnih, procesorskih i saobraćajnih kartica, pa do nivoa komunikacionih interfejsa.

Na ovakav način izgrađena Informaciono-komunikaciona mreža predstavlja siguran način prenosa podataka i povezivanja kako za nekritične, tako i za kritične sisteme. Pored brzine prenosa od 10Gbit/s, sa mogućnošću nadogradnje na 100Gbit/s, važno je napomenuti glavnu funkcionalnost sistema, a to je obezbjeđenje istovremenog prenosa različitih vrsta podataka sa različitih sistema, preko jedinstvene informaciono-komunikacione mreže, pri čemu su servisi potpuno logički razdvojeni, što sa stanovišta informacione bezbijednosti predstavlja vrlo bitnu karakteristiku. Na taj način se obezbeđuje maksimalni prioritet i sigurnost kritičnih nad nekritičnim sistemima, odnosno, vrši se zaštita informacija jednog sistema u odnosu na drugi.

Novi IP/MPLS telekomunikacioni sistem će u potpunosti zadovoljiti potrebe CGES-a, a potencijalno omogućava povezivanje svih institucija i entiteta od državnog značaja na cijeloj teritoriji Crne Gore. 

Upravljanje, nadzor i konfiguracija IP/MPLS mreže, vrši se centralizovano iz Nacionalnog dispečerskog centra u Podgorici, preko posebnog sistema za centralno upravljanje. Sistem ima grafički korisnički interfejs (GUI), koji omogućava da osoblje CGES-a, pored konfiguracije i upravljanja, u realnom vremenu prati stanje mreže i pojednih servisa.

Važno je napomenuti da je projektom  upravljala Služba za telekomunikacije u sklopu Sektora za informaciono-komunikacione tehnologije CGES-a i da je novi TK sistem rezultat predanog rada osoblja Službe za telekomunikacije, koji su učestvovali u realizaciji projekta od dizajna, implementacije, pa do puštanja u rad cjelokupnog sistema.

Ovim projektom  CGES je pokazao da ide u korak sa vremenom ne samo u energetici, već i u ICT rješenjima, jer se upravljanje velikim industrijskim sistemima, kao što je elektroenergetski sistem Crne Gore, ne može se zamisliti bez jednog ovakvog telekomunikacionog sistema.

 

 

CGES - Animacija

YouTube thumbnail